Kırımçaklar
Genel , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Erdoğan ALTINKAYNAK SOTA Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi,   ISBN : 9080740389  Açıklama : 193 sf. 16×24 Bugünkü Ukrayna toprakları içinde kalan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Kırımçaklar yaşamaktadırlar. Bunlar, daha sonra Hazar İmparatorluğu’nu kuran, Hunlar’ın Hazar kolunun bakiyeleri olarak bilinmektedirler. SSCB’de 1989’da yapılan en son nüfus sayımına göre 1448 kişi idiler. Onlardan 604’ü Kırım yarımadasında yaşamaktaydı. Kırımçakların geçmişine ne kadar dikkat çekilse de, özellikle Türkiye’de günümüze kadar onların derinlemesine bir araştırılması yapılmamıştır. 140 senedir Kırımçakların menşei problemi değişik kaynak veya anlayışlar tarafından farklı biçimlerde dile getirilmiş, çözüm olarak da farklı sonuçlar gösterilmiştir. Elbetteki bu farklı sonuçlar tamamıyla politik bakış açılarıyla ilgilidir. (Giriş’ten)

Kırım’da Türk Soykırımı
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Necip HABLEMİTOĞLU. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 432 sayfa. 13,5 x 21 cm İşte, 2. Dünya Savaşı’nın sonunda( !) Sovyet orduları Kırım’a giriyor… 18 Mayıs 1944’te sadece aydınlar değil, en küçük ferdine kadar bütün Kırım Türkleri evlerinden toplanıyor; hayvanlara mahsus vagonlarda sürgün mahallerine doğru yola çıkarılıyor… Köklerinden sökülen bir ağaç gibi, Kırım’dan binlerce kilometre uzaklıkta Urallar’dan Sibirya’nın buzlu tundralarına, Türkistan’ın çöllerine yok olmaya terkediliyor… Kırım’daki Rus yöneticileri, parasıyla da olsa ev yada arsa sattırmıyor; vatan dönüşü iskana ve çalışmaya getirilen kısıtlamalarla engellenmeye çalışıyor… S.V.R. yine tüm gücüyle provakasyonlar yapıyor… C.I.A., Kırım’da Türklük bilincinin yerleşmemesine dayalı pasif politika izlerken; Birlik, Kırımlı aydınlar için tarihi bir sorumluluk. Tıpkı, “Antlı Kurban“ Çelebi Cihan’ın dediği gibi: “Kırım’ı kana boğabilirler. Fakat bütün bunlar, Kırımlı’ların istiklal imanlarını yıkmaya değil, kuvvetlendirmeye yarayacaktır. Tarihin er geç yazacağı şey: müstakil ve Mesut Kırım’dır.“ Ama önce inanmak gerek…

Dobruca ve Türkler
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Müstecib ÜLKÜSAL Emel , Köstence, 1940. İçindekiler: Tabii Yapılışı/ Arazisi ve İklimi / Zenginliği / Eski Zamanda Dobruca / Dobruca”da Şimal Türkleri / Dobruca İsminin Aslı / Dobruca”da Cenub Türkleri / Dobruca”da Türk Olmayan Milletler / Taksimat ve İdaresi / Türk-Rus Harbleri / Harblerden Sonra Vaziyet / Harblerden Sonra Nüfus / Türk Köyleri / Dobruca”ya Gelen Son Kırım Türkleri / 1877 Türk-Rus Harbi / Meşguliyetleri / Yaşayışları / Ahlak ve Adetleri / Halk Edebiyatı / İlmi Teşkilat ve Müesseseleri / Dini Teşkilat ve Müesseseleri / Milli Uyanış / Türk Matbuatı / Kültür Cemiyetleri / Akalliyet Meselesi ve Türkler / Son Göçler ve Nüfus / Kırımlı Türklerde Milli Hareket