Crimea is Ours
İngilizce , Kitap , Latin / 22 Kasım 2023

Crimea is Ours: The Crimean Tatars’ Never Ending Struggle A Short History Melek Maksudoğlu İnkılab Yayınları, 2023 176 sf. ISBN: 9786059555616  

Krimchak Dictionary
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

Kırımçak Sözlüğü   Iala IANBAY Ben-Zvi Institute & Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2016. ISBN: 978-3447105415 237 sayfa.     Kaybolma tehlikesi altındaki dillerden sayılan Kırımçak dilinin sözlüğü 5000 kelime ve deyimi içeriyor. Kırımakça kelimelerin Rusça ve İngilizce tercümelerini içeren sözlük bu şekliyle dinî ve edebi kaynaklardan derlenmiş ilk sözlük teşebbüsü.

A Crimean Karaim-English Dictionary
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

A Crimean Karaim-English Dictionary Kırım Karayca – İngilizce Sözlük Gülayhan AQTAY, Henryk JANKOWSKİ Department of Asian Studies, Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz Univ., Poznan, 2015 ISBN: 9788392799047 493 sayfa

Crimea and the Black Sea: An Environmental History
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

Crimea and the Black Sea: An Environmental History Kırım ve Karadeniz: Bir Çevresel Tarih Carlos CORDOVA I.B.Tauris & Co Ltd., 2015. ISBN: 9781784530013 224 sayfa, 23,4×15,6 cm. İngilizce. Kırım Yarımadası aynı zamanda zengin ve karmaşık bir çevresel tarihe sahiptir. Karadeniz Kırım’ın doğal ve kültürel tarihine çok çeşitli yönlerden tesir etmiştir. Carlos Cordova, yarımadanın jeolojik, biyocoğrafik ve iklim yapısını haritalar ve grafiklerle zenginleştirdiği eseri ile anlatıyor. Kırım’ın zengin ve eşsiz bitki örtüsü ve hayvanlarını, hemen hemen tüm bozkırın tarım alanlarına dönüşümünü araştırıyor. Güney kıyısının bir turizm merkezi olarak gelişimi, tarımsal ve endüstriyel gelişmeyle oluşan çevre kirliliği de tartışılmaktadır. Bu öncü çalışma, az bilinen ancak çevre açısından önemli bir bölgenin çevre tarihi üzerine İngiliz dilinde yapılan ilk modern çalışmayı temsil etmektedir.

Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları (Özel Sayı)
İngilizce , Latin , Süreli Yayın / 5 Ocak 2018

Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi Avrasya Bir Vakfı, 2015, Ankara. ISSN:1306-9196 176 sayfa. Dil: İngilizce. Yılda bir kez yayınlanan hakemli akademik Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi (UST) 16. Sayısını Kırım Tatarlarına ayırdı. Yayın hayatına 2006 senesinde başlayan UST’nin dili İngilizce ve Türkçe’dir. UST’nin inceleme alanları Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu’da toplumlar arasındaki, etnik gruplar arasındaki, dini gruplar arasındaki ve uluslar arasındaki anlaşmazlıklar, çatışmalar ve işlenen suçlardır. Dergide şu İngilizce makaleler yer alıyor: • Editörün Notu • Exposing Dishonest History: The Creation and Propagation of Stalin’s False Allegation of ‘Mass Treason’ against Crimean Tatars during World War. (Sahte Bir Tarihin İfşası: Stalin’in Kırım Tatarlarına Karşı Öne Sürdüğü İkinci Dünya Savaşı Esnasında ‘Toplu İhanet’ Sahte Suçlamasının Ortaya Çıkışı ve Yayılması) – Andrew Dale STRAW • The Deportation of the Crimean Tatars in the Context of Settler Colonialism (Yerleşimci Sömürgeciliği Bağlamında Kırım Tatar Sürgünü) – J. Otto POHL • Post-Traumatic Generation: Childhood of Deported Crimean Tatars in Uzbekistan (Posttravmatik Kuşak: Sürgün Edilen Kırım Tatarlarının Özbekistan’daki Çocuklukları) – Martin-Oleksandr KISLY • A Legal Analysis of the Crimean Tatar Deportation of 1944 (1944 Kırım Tatar Sürgünü’nün Hukukî Değerlendirilmesi) – Onur URAZ • Foreigners in front of the Crimean Khan’s Courts in the Seventeenth and…

The Crimean Tatars From Soviet Genocide to Putin’s Conquest
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

The Crimean Tatars From Soviet Genocide to Putin’s Conquest Brian Glyn WILLIAMS Oxford University Press, New York, 2015. ISBN: 978-019-049470-4 240 sayfa; 15,6 x 23,5 cm. İngilizce Massachusetts-Dartmouth Üniversitesi’nde İslâm Tarihi profesörü olarak çalışan Brian Glyn Williams’ın “Sovyet Soykırımından Putin’in Fethine Kırım Tatarları” adlı kitap Türk, Rus ve Kırım Tatar kaynaklarını kullanarak ve gizliliği kalkan KGB belgelerine de dayanarak Tatarların gizil trajedisine ışık tutuyor ve Rusya’nın soykı-rım teşebbüsünü açığa çıkarıyor. Kırım’ın işgalinde Putin’e kafa tutan tek “muhalif millet” Kırım Tatarlarının tarihini geçmişten günümüze dek İngilizce bilen okurlara hikâye ediyor. Kırım Hanlığı’nın 1783’te Çarlık Rusyası tarafından yıkılışı, göçler, Kırım Tatar aydınlanma hareketi, sürgün ve Kırım’a geri dönüş kitabın ana konuları.

Seminarul Musulman Din Medgidia. Documente şi Memorie / The Muslim Seminary of Medgidia: Documents and Memory
İngilizce , Kitap , Latin , Romence / 5 Ocak 2018

Mecidiye Müslüman Seminarı – Belgeler, Hatıralar Metin ÖMER, Adriana CUPCEA, Manuela MARIN.   Institutul pentru Studiearea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj, 2016 ISBN: 9786068377445 536 sayfa, 16,5×24 cm. Romanya sınırlarında yaşayan Müslümanların bilhassa Türk ve Kırım Tatar halkının en üst düzey eğitim kurumu olan Mecidiye Medresesi (Mecidiye Müslüman Semineri)’nin tarihçesi iki dilli hazırlanmış bir kitapta anlatılıyor. Çok sayıda arşiv belgesine dayanarak yapılan araştırmaların önsözünü kendisi de bu okuldan mezun olan ünlü Kırım Tatar-Türk tarihçi Kemal Karpat yazmış. 1889-1948 arası dönem Metin Ömer, 1948-1967 dönemi Marin Manuela ve Dobruca Müslüman cemaati: Mecidiye Müslüman Seminerinden Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji’ne bölümü Adriana Cupcea tarafından yazılmış.

Perception of homeland among Crimean Tatar diaspora living in Turkey as reflected on the diaspora journal Emel Kırım Tatarlarının diyaspora dergisi Emel’de Türkiye’deki Kırım Tatarlarının anavatan algısı
İngilizce , Latin , Tez / 2 Ocak 2018

Feyza TOPRAK Ankara: ., 2013 Universite : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tez Turu : Yüksek Lisans This study concentrates on the changing discourses on homeland in the Crimean Tatar diaspora journal Emel. The research is carried out on the basis of articles and poems published by the diaspora intellectuals, authors, and poets, namely diaspora activists. The historical context, which is the reference point for these discourses, covers the period between the years 1960 and 1994 during which, as deemed ?Emel? accomplished its primary mission attributed. Moreover, the study explores how the diaspora elite constructed their national identity in three and a half decade by using the term homeland and the national sentiments attached to it. This study also focuses on other discoursive elements than homeland utilized in Emel to forge a distinct national identity among Crimean Tatar diaspora living in Turkey. It also determines the continuities and ruptures in the themes used by the diaspora elite groups to reconstruct their transnational identities. In addition, the study analyses how the identity consciousness that occurred in the diaspora community turned out to be diaspora nationalism in these thirty four years. / Bu çalışma Türkiye?de yaşayan Kırım Tatarları’nın diaspora dergisi Emel’i inceleyerek diaspora eliti tarafından yazılan ve yayınlanan makale…

This Blessed Land: Crimea and the Crimean Tatars
İngilizce , Kitap , Latin / 2 Ocak 2018

Paul Robert MAGOCSI . University of Toronto Press, Toronto, 2014. ISBN: 978-0772751102 . 160 sf. 10 bölümden oluşan kitapta Kırım’da hüküm süren ilk medeniyetlerden 2014’teki Rus işgali öncesine kadar geçen dönem ele alınmış. Genel Kırım tarihi Kırım Tatarları başrolde olacak şekilde özetlenmiş. Renkli fotoğraflar, haritalar ve çizimlerle zenginleştirilen kitap fazla ayrıntıya girmeden Kırım’ın tüm tarihi dönemlerine temas ederek İngilizce kaynaklar arasındaki önemli bir ihtiyacı karşılıyor.