Savaşçı Doktorun İzinde
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

M.Rıza SERHADOĞLU İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002 Dil : Türkçe Alfabe : Latin ISBN : 978-975-14-0825-9 Açıklama : 336 sf. 13.5 x 19.5 cm Kırım, Sarıkamış, Esaret Yılları ve Kurtuluş Savaşı İstiklal Savaşı kahramanlarından Şehidullah Fikri,Meşrutiyet ve 31 Mart Olayları´na tanık olmuş,Sarıkamış´ta esir düşüp Sibirya´dan yurda dönünce Havza´da Mustafa Kemal Paşa´ya katılmıştır. Bu ilgi çekici serüvenden ayrıca sınıf arkadaşı Enver Paşa, Gaspırali İsmail Bey, Sovyet Elçisi Aralov, General Frunza, Topal Osman, M.Emin Resulzade ve Adolf Hitler gibi birçok ünlüyle de karşılacak, yakın tarihimizden birçok bilinmeyene tanık olacaksınız.

Vatana Dönüş
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Kemal ÖZCAN. Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul, 2002. Vatana Dönüş, Kırım Türklerinin Sürgünü ve Milli Mücadele Hareketi (1944-1991) adlı bu çalışmada, asırlardır yok edilmek istenen bir toplumun hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin himayesi altında yaşayan Kırım Türklerinin Rus hakimiyeti altına girmesiyle birlikte (1783) sistemli bir şekilde ortadan kaldırma siyasetinin bir uzantısı olarak, Sovyetler Birliği zamanında topluca vatanlarından çıkarılarak sürgün edilmeleri bu kitapta konu edilmektedir. Büyük oranda bugüne kadar yayınlanmamış Sovyet arşiv belgelerinden istifade edilerek hazırlanan eserde, Kırım Türklerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman orduları ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle topraklarından sürülmeleri Alman ordularına karşı savaşan Kızıl Ordu ve Partizan birliklerinde yer alan Kırım Türklerinin durumu mevzu edilmektedir. Bu kitapta yok edilmek istenen bir milletin varolma kavgası bütün yönleriyle gözler önüne serilmektedir. ISBN: 9756596112 284 Sayfa , Karton Kapak, 1. Hm. Kağıt, 16.5 x 23.5 cm.

Molla Abbas’ın Avrupa Maceraları – (Frengistan Mektupları, Dâr-ı Rahat Müslümanları)
Kitap , Latin , Türkçe / 19 Aralık 2017

İsmail Bey GASPIRALI . DA Yayıncılık, 2002 Kitabın arka kapağından : Türk Dünyasında “dilde, fikirde işte birlik” formülüyle tanınan İsmail Gaspıralı elinizdeki romana edebî bir üslup katmak, romantik ve egzotik bir hale getirmek, şark izlerini güçlendirmek, okuyucunun ilgi ve dikkatini artırmak için baş kahramanını Taşkentli yapmış ve kahramanın adını da Molla Abbas koymuştur. Tercüman’ın ilk okuyucuları, hatta gazete çıkarmayı “şeytan işi” olarak gören ve hiç gazete okumayan insanlar dahi, bu romanın yayınlanmasından sonra bu eserin büyüsüne kapılıp sıkı bir gazete okuyucusu olmuşlar ve her sayıdaki maceraları sabırsızlıkla beklemişlerdir. “Taşkentli Molla Abbas, Fransa’ya yaptığı seyahatten sonra Fransevî Efendi namıyla anılmıştı. Ve orada başından geçenleri Frengistan Mektupları adıyla Tercüman gazetesinde neşretmiştik. frengistan Mektupları’nın ikinci kısmı olan Dâr-ı Rahat Müslümanları da çok önemlidir. Çünkü burada çok ilginç bir müslüman topluluğunun nasıl refaha ulaştığı, geliştiği, barış ve düzen içerisinde yaşadığı anlatılmaktaydı. Bu bölüm bazı maddeler ilave edilerek Dar-ı Rahat Müslümanları başlığıyla basılarak gazetemizin okuyucularına hediye olarak gönderildi.” İsmail Gaspıralı

Ant Etkenmen – Numan Çelebi Cihan
Kırım Tatarca , Kitap , Latin / 15 Aralık 2017

Saim Osman KARAHAN “XX. yüzyıla girildiğinde, Kırım Tatar halkı tarihî bir gelişme sürecini yaşayıp, bir devirde kapanmış olan siyasî tarihini yeniden açma durumuna gelmişti. Yıkılmak üzere olan Çarlık Rusya’sının çürümüş yapısından ayrılıp artık ayrı bir devlet olmak istiyordu. O vakit Kırım Tatar halkının başında Çelebi Cihan bulunuyordu. Fakat Çarlık Rusya’sının politikasında olduğu gibi, onun devamı olan Sovyet Rusya’sının politikasında Kırım Tatar halkına hayat hakkı yoktu. Çelebi Cihan 23 Şubat 1918’de öldürüldü. Kurduğu genç Kırım Halk Cumhuriyeti Beyaz Rus ve Kızıl Rus çarpışmalarının girdabında yıkıldı. Kırım Tatar halkının öz benliğine ulaşma yolları tıkandı. Çelebi Cihan’ın kimliği, kişiliği ve idealleri öz halkından gizlendi. Ona dair bilgiler yasaklandı ve yok edilmeye çalışıldı. Biz bu kitapta Çelebi Cihan’a dair bulabildiğimiz ve bir bakıma, Kırım Tatar tarihinin birer parçası olan bazı bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. Kitabı öncelikle Romanya’da yaşayan Kırım Tatar asıllı okuyucularımız için hazırlanmıştık. Haliyle, Dobruca lehçesini çözebilen diğer okuyuculara da faydalı olabilirsek mutluluğumuz daha da fazla olacaktır.” Editura Europolis, Köstence, 2002 ISBN : 973-8283-11-6  Açıklama : 90 sf.

Yüz Yılda Gaspıralı’nın İdealleri
Kitap , Latin , Türkçe / 15 Aralık 2017

Yayına Hazırlayan : İsmail TÜRKOĞLU Cezmi BAYRAM Filiz BALOĞLU “Bu kitabın amacı, bir yandan son yüzyılın vatanı uğruna verdiği mücadelelerle sembolleşen bir kişiliği; bir insan hakları savunucusunu unutulmazlar arasında gündeme taşırken; diğer yandan Karadeniz’in karşı yakasında yeşeren Türk kültür ve medeniyetinin tesciline katkıda bulunmaktır.” (Kitabın arka kapağından) Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul, 2002. ISBN : 9757841560