Türk tarihi ve kültürü açısından Türkiye’de bulunan Kırım dernek ve vakıflarının önemi
Latin , Tez , Türkçe / 29 Aralık 2017

Hacı Murat ARABACI . Danışman: PROF.DR. ABDÜLKADİR DONUK Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı İstanbul, 2006. Doktora Tezi Kırım Yarımadası, Karadeniz’e hakim bir noktada bulunması ve Asya’dan gelen ticaret yollarının bittiği yer olması nedeniyle ilkçağlardan itibaren birçok kavmin hakimiyetine girmiştir. Kırım, Türk Tarihi açısından en verimli dönemlerinden birini Kırım Hanlığı döneminde yaşamış ancak, 1783 yılından sonra Kırım Türkleri Rus hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren Kırım Türkleri Anadolu’ya göç etmeye başlamışlar, bu göçler II. Dünya savaşı sonrasına kadar sürmüştür. 1944 yılında Kırım Türkleri Stalin tarafından Kırım’dan sürgün edilmişler ve uzun yıllar Kırım’a tekrar geri dönme mücadelesi vermişlerdir. SSCB’de yaşanan gelişmeler sonrasında, 1989 yılından itibaren de Kırım’a dönme hakkı kazanmışlardır. Anadolu’ya göç eden Kırım Türkleri burada çeşitli sivil toplum kuruluşları etrafında bir diaspora kimliği oluşturmuşlar ve siyasi, kültürel, folklorik vs. sahalarda `Kırım Türk Kültürü’nü yaşatmaya çalışmışlardır. XX. Yüzyılın başlarından itibaren Türkiye’de Kırım Türklerinin oluşturdukları sivil toplum örgütlerine rastlanmaktadır. Ancak, ciddi manada dernekleşme 1950’li yıllardan sonra meydana gelmiştir. İlk dönem kurulan dernekler daha çok tiyatro, halk oyunları vs. faaliyetler ile kültürel ve folklorik olarak `Kırım Türk Kültürü’nü yaşatma çabası içerisindedir. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren SSCB’nin dağılması ile, Kırım’a geri dönüş imkanının ortaya çıkması, bir anda Türkiye’deki Kırım diasporasında bir canlanma…

Karaycanın Kısa Sözvarlığı : Karayca-Türkçe Kısa Sözlük
Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Tülay ÇULHA. İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları, 2006 ISBN : 9789757981367 Açıklama : 235 sf. 14×20 cm. Çalışmam, Kıpçak grubu Türk Dilleri ve Karayca çalışanlara kaynak teşkil etmesi ve yapılacak çalışmalara yardımcı olması amacıyla ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bu konuda yapılmış çalışmaların azlığı da beni bu çalışmaya yönlendirmiştir. Çalışmamı yaparken büyük ölçüde N. A. Baskalov, A. Zayançkovski’nin başkanlıklarında hazırlanan, Karaimsko-Russko-Polskiy Slovar adlı sözlükten ve yüksek lisans çalışmamın sözlük bölümünden yararlandım. Sonuçta ortaya çıkan çalışma, Karaycanın kısa sözlüğü oldu. Daha kapsamlı, daha büyük bir sözlük hazırlamak daha uzun bir zaman gerektireceğinden başlangıç mahiyetindeki çalışmamı yayımlayıp daha sonra geliştirmeyi uygun gördüm. Tülay Çulha (Önsöz)

Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

İsmail Bey GASPIRALI . Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006. Yayına Hazırlayan : Sabri ARIKAN   ISBN : 9754981803  Açıklama : 577 sf   Gaspıralı’yı kendi kaleminden tanımak isteyenlere en iyi rehber olacağına inandığımız bu eserle, Türklük aleminin XIX. Asır sonu ile bugün arasında hangi problemlerinin hemen hiç değişmediğini öğretmekten sonsuz üzüntü duymamak ve değişen bazı hususlardan dolayı da sonsuz mutlu olmamak mümkün değildir. Haberlerin çok önemli bir kısmının sanki bgünden bahsediyor gibi olması, tavsiyelerinin önemli bir kısmının sanki bu gün de yapılması gereken tavsiyeler olduğu çok açıkça anlaşılmaktadır. Bize göre bu kitabı okumayan siyasi ve idari hiçbir yönetici başarılı olamaz. Yalnız Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının kaderine gönül verenler için ise bu kitap gerçekten çok gerçekçi, çok samimi bir rehberdir.