Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları
Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Hakan KIRIMLI, Nicole Kançal-FERRARI, Gökçe GÜNEL, İbraim ABDULLA, Nariman ABDÜLVAAP, Safiye EMİNOVA, Gülşen DİŞLİ   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2016. ISBN: 978-975-19-65-00-4 880 sayfa Kırım’da günümüzde ayakta kalabilen Kırım Tatar mimarî eserlerinin tam bir dökümünü vererek, bunları tek tek bütün yönleriyle ilmî olarak tanıtan Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları adlı dev çalışma geçtiğimiz günlerde Ankara’da yayınlandı. Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Hakan Kırımlı ile İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Nicole Kançal-Ferrari’nin yönetimindeki Türkiye ve Kırım’dan karma bir akademik heyet tarafından kaleme alınan kitap büyük boy 880 sayfadan oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yayınlanan kitabın yazarları Hakan Kırımlı, Nicole Kançal-Ferrari, Gökçe Günel, Nariman Abdülvaap, merhum İbraim Abdulla, Safiye Eminova ve Gülşen Dişli. Kitap beş yılı aşkın yoğun bir çalışma ve araştırmanın ürünü olarak hazırlandı. Eserde Kırım’da günümüze ulaşabilmiş istisnasız her bir Kırım Tatar eserinin geçmişteki ve bugünkü resimleri sunularak detaylı olarak hikâyesinin verilmesi amaçlandı. Bunun için Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden hemen öncesine kadar yarımadanın her noktasında saha çalışması yürütüldü, Kırım ve Osmanlı arşivlerinde yoğun ve titiz bir tarama gerçekleştirildi ve binlerce kare fotoğraf çekildi. Bu fotoğraflardan 1000’den fazlası kitapta yer almaktadır. Kitapta bilinen mimarlık eserleri bilinmeyen yönleriyle tanıtılırken, hiç bilinmeyen bazı…

Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri
Kitap , Latin , Türkçe / 29 Aralık 2017

Hakan S. KIRIMLI. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012   ISBN : 9789753332835 Kırım Hanlığı’nın halkı olan Kırım Tatarları ve Nogaylar, Osmanlı Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne göç eden en kalabalık topluluklardandır. Yüz binlerce Kırım Tatarı’nın ve Nogay’ın göçü, Osmanlı Devleti ve onun halefi Türkiye Cumhuriyeti’nin demografik yapısında hayatî değişikliklere yol açtı. Konunun önemine rağmen, Türkiye’ye Kırım Tatar ve Nogay göçlerinin hikâyesi, göçmenlerin ve onların ahfadının yerleştikleri yerlerdeki serencamı hususunda günümüze kadar pek az şey yazıldı. Özellikle, Kırım Tatarlarının ve Nogayların Türkiye’deki dağılımları, yaşayışları, koruyabildikleri ölçüde otantik dil ve kültürleri, birbirleriyle ve diğer toplumlarla ilişkileri gibi konular akademik seviyede yeterince işlenmedi. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kırım Tatar ve Nogay muhacirler büyük ölçüde köylere iskân edildiler. Öte yandan, şehir ve kasabalara da muhacirler yerleştirildiği gibi, köylere iskân edilenlerin veya onların soyundan gelenlerin pek çoğu da zaman içinde şehirlere taşındı. Hakan Kırımlı’nın tüm Türkiye coğrafyasını kapsayan elinizdeki çalışması, Kırım Tatarlarının ve Nogayların yaşamış oldukları köyleri, bu toplulukların geçmişteki ve bugünkü dağılımını ortaya koyuyor. Kırım Tatarlarının ve Nogayların günümüz Türkiye’sinde yaşadığı köylerin hangileri olduğunu belirleyen Kırımlı, neredeyse bütün Türkiye coğrafyasına yayılmış olan bu köylerin genel yapısını ve özelliklerini inceliyor. Çalışmanın ilk kısmında, hangi toplulukların Kırım Tatarı veya Nogay olarak adlandırılması gerektiği sorunu ile…

Eski Fotoğraflarda Bir Zamanlar Kırım
Kitap , Latin , Rusça , Türkçe / 21 Aralık 2017

Hakan KIRIMLI, Galina Vatslavovna DLUJNEVSKAYA. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006 ISBN : 975-16-1862-2 Açıklama : Seri : XXI. Dizi, Sayı: 9 �çindekiler : Önsöz Fotoğraf Arşivi’nde bulunan kurumlara ait koleksiyonlar için kılavuz Fotoğraf Arşivi’nde bulunan şahıslara ait koleksiyonlar için kılavuz Açıklamalar I.Bölüm 1- Gözleve 2- Akyar 3- Hersonesos 4- Balaklava 5- Inkerman 6- Alupka 7- Mishor 8- Oreanda 9- Livadiya 10- Yalta 11- Gurzuf 12- Aluşta 13- Sudak 14- Kefe (Feodosiya) 15 Yenikale 16- Kerç II. Bölüm 1- Bahçesaray 2- Çufutkale 3- Tepekermen 4- Şuru 5- Yukarı Kermençik 6- Aşağı Kermencik 7- Karagöz 8- Avcıköy 9- Biyesala 10- Kaçı Kalyon 11- Mangupkale 12- Bahçeeli 13- Laki 14- Eskikermen 15- Akmescit (Simferopol) 16- Eskikırım 17- Karasubazar 18- Ermenibazarı (Armyanskiy Bazar – Armyansk) 19- Personalia

National Movements and National Identity among the Crimean Tatars (1905-1916)
İngilizce , Kitap , Latin / 19 Aralık 2017

Hakan S. KIRIMLI. Brill Academic Publishers, Incorporated,   ISBN : 978-9004105096 This volume dwells on the process of the formation of the modern national identity among the Crimean Tatars during the first decades of this century. One of the basic postulates of this study is that the national movements played a crucial and definitive role in this process. Therefore, the formation of national identity among the Crimean Tatars is traced and analyzed in the course of the successive national movements of the period. Although the main focus of the study is on the period between 1905-1916, the subject-matter is complemented by a general portrayal of Crimean Tatar society during the first century of Russian rule over the Crimea and an analytical account of the two formative decades of Ismail Bey Gaspıralı’s reforms prior to 1905. The study devotes meticulous care in placing the subject within the context of the parallel processes of other Turkic and/or Muslim peoples.

İsmail Bey Gaspıralı İçin
Kitap , Latin , Türkçe / 15 Aralık 2017

İsmail Bey Gaspıralı hakkında hazırlanmış en geniş makaleler derlemesi olan kitap Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Yayınlarından çıktı. Kitabın başeditörlüğünü Hakan Kırımlı, editörlüğünü Bülent Tanatar, Dündar Akarca, İbrahim Köremezli yaptılar. 700 sayfalık bu muazzam başvuru kitabı Gaspıralıyı değişik yönleri ile ele alan seçkin bilim adamı , yazar ve araştırmacıların makalelerinden oluşmaktadır. (55 makale) Birinci baskı : Ekim 2004 ISBN 975-96488-8-1 İsteme Adresi.: Meşrutiyet Cd. No.20/14 Kızılay – Ankara (312) 419 47 49 İçindekiler: Bölüm I. : Gaspıralı’nın Hayatı ve Şahsiyeti Bölüm II. : Gaspıralı’nın Fikriyatı Bölüm III. : Gaspıralı’nın İlk Yayınları Bölüm IV. : Tercüman Gazetesi Bölüm V. : Cedidcilik Hareketi Bölüm VI. : Gaspıralı ve Maarif Bölüm VII. :Gaspıralı ve Dil Bölüm VIII. : Gaspıralı’nın edebi Faaliyetleri Bölüm IX. : Gaspıralı’nın dünya Müslümanları Kongresi Teşebbüsü Bölüm X. : Gaspıralı ve İdil-Ural Bölüm X1. : Gaspıralı ve Kırım Bölüm XII. : Gaspıralı ve Azerbaycan Bölüm XIII. : Gaspıralı ve Türkistan Bölüm XIV. : Gaspıralı ve Nogaylar Bölüm XV. : Gaspıralı ve Bulgaristan

İsmail Bey Gaspıralı
Kitap , Latin , Türkçe / 15 Aralık 2017

Hakan KIRIMLI İsmail Bey Gaspıralı’nın hayatını anlatan kitapçık. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ankara, 2001.  

Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler (1905-1916)
Kitap , Latin , Türkçe / 14 Aralık 2017

Hakan KIRIMLI   Bu kitap, E.J Brill Yayınevi tarafından yayınlanmış bulunan National Movements and National Identity among the Crimean Tatars (1905-1916) (Leiden: E.J. Brill,1996) başlıklı kitabın tekrar gözden geçirilmiş Türkçe versiyonudur. ISBN : 9751608317 Açıklama : viii, 296, [18] s. : 16 res., 1 hrt. ; 24 cm Seri : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları ; viii. dizi ; sa. 167