Rumeli´de Yörükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihan
Kitap , Latin , Türkçe / 29 Aralık 2017

M. Tayyib GÖKBİLGİN İstanbul: İşaret Yayınları, 2008 ISBN 9753502047 Baskı Sayısı 2. Baskı Sayfa Sayısı 342 Cilt Tipi Ciltli Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt Boyut 16.5 x 24 cm 1.Baskı : 1957 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını No:748

The Russian Annexation Of The Crimea 1772 1783
İngilizce , Kitap , Latin / 28 Aralık 2017

Alan W. FISHER. Cambridge University Press, 2008. ISBN : 9780521077606  Açıklama : Paperback, 200 pages,Dimensions: 216 x 140 mm, Weight: 0.26 kg   The Black Sea and the coastal areas have played an important role in the history of eastern Europe and western Asia. Byzantium, Kiev Rus, the Golden Horde, Lithuania, Poland, the Ottoman Empire and Muscovy all tried to control parts of its area at various periods in history. From 1475 for three hundred years the Ottoman Turks controlled the Black Sea and the lands surrounding it. In 1783 Catherine annexed the Crimean peninsula, with its Muslim Tatar population, to the Russian Empire after a major Russian military victory over the Ottomans. The effect on the Ottoman Empire was significant. It lost its Tatar military forces when traditional means of securing recruits for the army had broken down; lost its secure northern frontier – the route to Istanbul itself was now open; it lost, for the first time, a Muslim province. This book provides a scholarly and balanced account of an important part of the transformation of the Muscovite state into a multinational empire. It also contributes to our understanding of the decline of the Ottoman Empire.

Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan Kırım Tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade alanı olarak “tepreş”
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan kırım tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade alanı olarak ?tepreş? / Diaspora and identity: ?tepresh? a field of expression for the multi cultural identity of the crimean tatars living in Eskişehir and İstanbul. Yazar: İlhan ERSOY Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM YAVUZ YÜKSELSİN Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Konu:Müzik = Music Dizin:Diaspora = Diaspora ; Kırım Tatarları = Crimean Tatars ; İmge = Image Doktora Türkçe, 2008, 140 s. Bu çalışma Kırım Tatarlarının Eskişehir / Karakaya ve İstanbul / Çatalca’da düzenledikleri `tepreş’ ritüellerine odaklanır. Hem Eskişehir hem de İstanbul’da düzenlenen tepreş ritüelleri 2002 yılı ile 2008 yılları arasında katılımcı gözlem yoluyla izlenmiş ve yapılan bu alan çalışmalarında tepreşlerin içerisindeki kimi edimlerle Eskişehir ve İstanbul Tatarlarının birbirlerinden farklılaştıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışma Kırım Tatar kültürel kimliklerinin farklılaşmasının arkasında, yaşanılan diaspora deneyiminin ve bu deneyime bağlı olarak geliştirilen `tahayyüllerin’ olduğunu varsayar. Diaspora, ilgili topluluk açısından kimi zaman tahayyül mekanizmalarının harekete geçirildiği bir oluşum halini alır. Tahayyüller özellikle uzak kalınan anavatan ekseninde odaklanır ve bu tahayyüllerle birlikte içine yerleşilen toplumla olan temas ve temasın niteliği, diasporik topluluğun kültürel kimliğinin oluşmasında önemli mekanizmalar oluşturur. Dolayısıyla yeniden şekillenen bu kültürel kimlik, diasporik sürecin…

Dream Land
İngilizce , Kitap , Latin / 26 Aralık 2017

Lily HYDE. Walker Books, Londra, 2008.   ISBN : 9781406307658 Açıklama : * Publication details: * Format: Paperback * ISBN: 9781406307658 * Published: 01 Sep 2008 * Price: £5.99 * Size: 198 x 129 mm * Pages: 288 One girl’s struggle to find her true home. It was meant to be like coming home…All her life, Safi’s parents have dreamed of returning to Grandpa’s native village in Crimea. But exchanging their sunny Uzbekistan house for a squalid camp is more like a nightmare. Will the return to a country where no one welcomes them tear Safi’s family apart, or can this strange land ever become home? This is a compelling story about the Crimean Tatars’ struggle to reclaim the land from which they were exiled in the Second World War.

1905-1907 Yılları Rusya Müslümanlarının Siyasi Kimlik Arayışı
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Giray Saynur BOZKURT. Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. XIX. yy.’ın sonlarında, Rusya Müslümanları/Türkleri, Rusya’nın değişik yerleşim birimlerinde, farklı yasal ve idarî statülere tabi olarak yaşamaktaydılar. Aynı etnik köken ve aynı dine sahip olmalarına rağmen iletişimin çok kısıtlı olması nedeniyle birbirlerinden habersizdiler. Şiveleri farklı, eğitim seviyeleri oldukça düşüktü. Böyle bir ortamda İsmail Gaspıralı gazetesi Tercüman vasıtasıyla dil birliği ve temel eğitimde ilk adımları atarak koyu bir taassup, asimilasyon gibi engellere rağmen Rusya Müslümanlarının uyanmasında ve siyasî kimlik kazanmasında büyük rol oynadı. Rus-Japon savaşının sonuçları Rusya içindeki huzursuzluğu ziyadesiyle arttırmıştı. İmparator II. Nikola 1905 ihtilâlinin şiddetini azaltmak maksadıyla ödün vermeye başladı. Çeşitli hak ve hürriyetler tanınmasının yanı sıra rejim değişikliğine de gidildi. Bu değişim sürecinde Rusya Müslümanları yaptıkları üç büyük toplantı sırasında iyi ve kötü yönleriyle birbirlerini tanıma fırsatını buldular ve Müslüman ittifakını tesis ederek siyaset platformunda seslerini duyurmaya başladılar. Rusya Müslümanlarının başta eşitlik ve hürriyet olmak üzere isteklerinin çoğuna olumlu cevap verildi. İnkılâbın ilk döneminde, Ruslar ile Müslümanlar arasında hukukî ayrımlar kalktı. Rusya Müslümanları, Ruslarla eşit haklara sahip Rusya vatandaşları olarak haklarını arama ve savunma çabası içine girdiler. Her üç Duma’da Müslüman Fraksiyonunu teşkil ederek dinî, iktisadî, kültürel ve siyasî istekleri tek elden takibe başladılar. Ancak vatandaş eşitliği, din ve eğitim…

Türk Lehçeleri Grameri
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

EDİTÖR: Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN. Akçağ Yayınları, Ankara, 2008.   Türk Lehçeleri Grameri, Türk dünyasında yazı dili olarak kullanılan 20 lehçenin ayrı ayrı gramerlerini içine almaktadır: Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Nogay Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kırım Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Altay Türkçesi, Hakas Türkçesi, Tuva Türkçesi, Saha Türkçesi, Çuvaş Türkçesi. Gramerlerde her lehçenin ses özellikleri, yapım ekleri, isim ve fiil çekimleri örneklerle gösterilmiştir. Gramerlerin sonunda ayrıca beşer onar sayfalık metin örnekleri verilmiş; böylece okuyucunun ilgili lehçe hakkında daha somut bir fikir edinmesi sağlanmıştır. Her lehçenin grameri o lehçe üzerinde uzmanlaşmış bilim adamları tarafından yazılmıştır. Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun’un yazdığı giriş bölümünde de Türkiye’deki Türkoloji ve lehçe çalışmalarının tarihçesini bulacaksınız. Bütün Türk lehçelerinin gramerini içine alan bu hacimde bir eser yalnız Türkiye’de değil, dünyada da ilk defa yazılmış olmaktadır. Eser, hem bilim dünyası ve aydınların ilgisini çekecek, hem de Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verecektir. EDİTÖR Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN BÖLÜM YAZARLARI Türkiye Türkçesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU – Hüseyin YILDIRIM Gagavuz Türkçesi Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN Azeri Türkçesi Yrd. Doç….