İsmail Bey Gaspıralı
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Cafer Seydahmet KIRIMER, Yayına Hazırlayan: Cezmi BAYRAM Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul, 2015 ISBN: 9789757739777 240 sayfa, 20×22 cm. İçindekiler: Tercümei Hali – Hususi Hayatı Esas Fikirleri – Dil Birliği – Mefkûreciliği – Seciye Kuvveti – Taktik Kabiliyeti – Kadirşinaslığı – İşleri Dil Birliği ve Neticeleri Türkiye’de Sadelik Cereyanı Bolşevikler Devrinde Dil Meselesi İlk Mekteplerle Medreseleri Islah Meselesi Hindistan Seyahati ve İslamcılığı Mısır’da İslam Kongresi Akdi Teşebbüsü Türklüğün İsmail Beyi Takdiri Hastalıkları, Vasiyeti ve Ölümü İsmail Bey’in Yazılarından Bazı Parçalar İsmail Bey Hakkında Yazılanlardan Bazıları…

Rus Yayılmacılığının Tarihi Kökenleri
Kitap , Latin , Türkçe / 29 Aralık 2017

Cafer Seydahmet KIRIMER DİYANET VAKFI YAYINLARI ,1997. Değerli yazar ve mücadele adamı Cafer Seydahmed Kırımer, bu eserinde özellikle bu günlerde çok iyi bilinmesi gereken bir konuyu gerçeklerden sapmadan açıkça ortaya koyuyor. Tarihî bir gerçektir ki, Rus milliyeti 500 yıldan beri bizim milliyetimize karşı mücadele içinde olmuş ve son 200 yılda katlanarak Türk topraklarında büyümesini sürdürmüştür. Esas itibariyle kendisinin medeniyet açısından öğretmeni olan Bulgar-Türk Devletini 1553 yılında istila ederek Bulgar ve Kazan şehirlerini yakıp yıkması, bu şehirde var olan kütüphaneleri tahrip etmesi Asya-Türk coğrafyasının felaketinin başlangıcı olduğu kadar Türk tarihi ve tarih bilimi bakımından da korkunç sonuçlar doğurmuştur.

Milli Duygu
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Cafer Seydahmet KIRIMER Ankara: Kırım Gelişim Vakfı, 2009 Yayına Hazırlayan : Sabri ARIKAN   ISBN : 978-605-89028-1 Açıklama : Cafer Seydahmet Kırımer, Milli Duygu. Ankara, 2009. 48 sayfa. Basım, yayın ve dağıtım hakkı, Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne aittir. Yayına Hzırlayan: Sabri Arıkan. (ISBN 978-605-89028-1) Kırım Türklerinin tanınmış lideri Cafer Seyahmed KIRIMER (1889-1960) siyasi yazılarına ilaveten hikayeler de yazmış, Kırım milli mücadelesini, ideallerini ve ananevi yaşamını aksettirmeğe çalışmıştır. Bu edebi yazıları ilk defa Emel dergisinin Köstence’de ve daha sonra İstanbul’da yayınlanan sayılarında çıkmıştır. Hikayelerinden on biri Nurlu Kabirler başlığı altında 1992 yılında bir kitap olarak tekrar yayınlanmıştır. Sabri Arıkan, Kırımer’in üç hikayesinin Nurlu Kabirler cildinde yer almadığını farketmiş ve bu eksikliği gidermeğe çalışmıştır. Sayın Ömer Özcan ve Recep Şen’in yardımlarıyla ortaya çıkan Milli Duygu aşağıdaki hikayeleri içermektedir: “Cin Mambet,” Emel Mecmuası, sayı 134-143, 1938. “İslam Ağa,” 1938,” Emel Mecmuası, sayı 126-130, 1938. Emel, sayı 23, 1964 “Milli Duygu,” Emel, sayı 24, 1964 Ayrıca, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Cafer Seydahmed’in ölümünün 5. yıldönümü vesilesiyle 1965’te yazdığı yazı Milli Duygu’da yer almaktadır. Kitapçık, Kırım Gelişim Vakfı tarafından kültür hizmeti olarak ücretsiz dağıtılmaktadır. Tanıtan: İnci Bowman

Bazı Hatıralar
Kitap , Latin , Türkçe / 15 Aralık 2017

Cafer Seydahmet KIRIMER Cafer Seydahmet Kırımer Kırım Türkleri’nin az yetiştirdiği evlatlardan birisidir. Hayatı, maddî ve manevî bütün varlığı ile kendisini vakfettiği Kırım Türklerinin kurtuluşu ideali için mücadele ile geçmiştir. O, yalnız Kırım Türklerinin değil , bütün Türk Dünyası’nın kurtuluşu, aralarındaki işbirliğinin tahakkuku için çalışmayı millî bir vazife kabul etmişti.Hayatının ve Kırım’ın istiklâli için yaptığı mücadelenin ilk yıllarındaki safhalarını bu kitapta bulacaksınız. Emel Kırım Vakfı, İstanbul, 1993.