Yeşil Ada Kırım
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

M.Akif ALBAYRAK. Ankara: Türk Dünyası Kültür ve Sanat Derneği, 2004   “2004 yılı Kırım Tatarlarının anavatanlarından sürgün edilişinin 60. yılı. 18 Mayıs 1944’de yaşanan bu acı olayın ardından şu anda gelinen noktada geçmişte yaşanılanları unutmamaya ve unutturmamaya çalışırken Kırım’ın şu anki mevcut halinin de Türkiye ve dünya kamuoyu tarafından bilinir olmasına gayret etmeliyiz. “Yeşil Ada Kırım” işte bu düşüncelerle kaleme alındı. Kitap hazırlanırken bir Türkiyelinin veya bir Kırım Tatarının bakışıyla, Kırım’daki mevcut tarihi ve kültürel değerlerinin okuyucuya aktarılmasına gayret edilmiştir. Türkiye’den Kırım’a gittiğimizde hep eksikliğini hissettiğimiz Kırım’ı Türkçe anlatan bir gezi kitabının bulunmayışı bu çalışma ile bir nebze olsun giderilmeye çalışıldı. 189 sayfa, haritalı.

Kırım Tatarlarının Vatana Dönüşü
Kitap , Latin , Türkçe / 19 Aralık 2017

Ayşegül AYDINGÜN, İsmail AYDINGÜN . Ankara: AKMB, 2004 ISBN : 975-16-1727-8  Açıklama : 16,5x24x1 cm İçindekiler : SUNUŞ ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I I- KIRIM’IN DEMOGRAFİK VE ETNOGRAFİK YAPISI II- KIRIM TATAR TARİHİN EKIS ABİR BAKIŞ III- KIRIM TATAR MİLLİ HAREKETİ VE VATANA DÖNÜŞ MÜCADELESİ BÖLÜM II I- RUSLARIN UKRAİNLERİN BAKIŞ AÇISINDAN KIRIM TATARLARI BÖLÜM III I- KIRIM TATARLARININ SÜRGÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE SÜRGÜN YAŞAMINDAN KESİTLER II- ORTA ASYA’DA KIRIM TATAR KİMLİĞİ VE KÜLTÜRÜ III- KIRIM HAYALİ VE GERİ DÖNÜŞ: BİR MİTİN SONU MU? IV- VATANA DÖNÜŞ: YENİ BİR YAŞAM VE YENİ SORUNLAR V- KÜLTÜREL CANLANMA ARACI OLARK DİL, EĞİTİM VE MİLLİ MEKTEPLER VI- SİYASİ ÖRGÜTLENME: KIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ VII- SÜRGÜNDEN KIRIM’A KIRIM TATAR GELENEKLERİ VE ADETLERİ VIII- KIRIM TATARLARININ TÜRKİYE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ IX- KIRIM TATRLARININ GELECEĞE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ X- KIRIM TATAR DİYASPORASI SONUÇ KAYNAKÇA

İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 2 – Fikrî Eserleri
Kitap , Latin , Türkçe / 19 Aralık 2017

İsmail Bey GASPIRALI. Mütefekkirin güncelliğini muhafaza etmekte olan, “Türk ve İslâm dünyasının “modernleşme” problemleri” konusunu ele alan eser ve yazılarından oluşan bir derlemedir. Avrupa ve Rusya ile nasıl ilişkiler kurulması gerektiğini, Rusya Müslümanlarının sosyal, siyasî ve kültürel hakları uğrundaki mücadelelerini ve düzenlemek istediği Dünya Müslümanları Kongresi hakkındaki teşebbüs ve düşüncelerini açıklar. Rusya, yönetimindeki büyük Müslüman topluluklar sebebiyle artık dünyadaki İslâm devletlerinden biri olduğu gerçeğini kabul etmeli ve Türk-İslâm düşmanlığından, onlara yönelik asimile siyasetinden vazgeçmelidir. Çünkü hem Rusya hem de İslâm âlemi, doğuda “Sarı Irk” tehdidiyle, batıda Avrupa emperyalizmi saldırganlığıyla kuşatılmıştır. Rusya ve başta Türkiye olmak üzere İslâm âlemi, bu iki büyük tehlikeden korunabilmek için aralarında ittifak yapmalıdır. Bu eseriyle bir bakıma “Avrasya Birliği” teorisini kuran Gaspıralı hem Türk Dünyası hem de İslam âlemi için mücadele eden bir fikir ve hareket adamı olduğunu ispatlar. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2004 Yayına Hazırlayan : Yavuz AKPINAR ISBN : 978-975-437-477-2 Açıklama : 3. Hamur – 12×19,5 cm – 422 sayfa

Çarlık Hakimiyetinde Kırım Faciası
Kitap , Latin , Türkçe / 19 Aralık 2017

Ahmet ÖZENBAŞLI. EKHAD, 2004. İlk defa 1925 yılında Arap harfleri ile Akmescit’te basılan kitap İsmail Otar tarafından latin harflerine aktarılarak İstanbul Türkçesi’ne çevrilmiş. Kitapta Rus Çarlığının 1783’te Kırım’ı işgaliyle başlayan tarihimizin göçlerle dolu facialı dönemi anlatılı;yor. İsmail Otar Bey’in dipnotları ile zenginleştirilmiş eserin Sovyetlerin ilk yıllarında yazılması sebebiyle Türk-Rus ilişkilerine ilişkin yorumları okurken bunun göz önüne alınması gerekir. İsmail Bey kitabın başında eserdeki bazı kısımlara iştirak etmediğini not düşmüştür.