Osmanlı Bürokrasisinde Görev Almış Kırım Kökenli Devlet Adamları

12 Ocak 2019

Doç. Dr. Nuri KAVAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2017.

ISBN: 978- 605-9975-24-7

310 sayfa, 23,5x16cm.

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl ve sonrasında kaybettiği topraklardan ya da kendine yakın toplulukların anavatanlarını terk etmeleri sonucunda kitlesel boyutta büyük göçlerle karşı karşıya kalmıştır. Gelen bu muhacirler gerek Osmanlı Devleti’nin gerekse de Türkiye Cumhuriyeti’nin insan kaynağının şekillenmesinde büyük rol oynamışlardır. Nitekim Kırım Hanlığı’nın yıkılışına müteakip Osmanlı ülkesine gelen Kırım Tatarları kısa sürede kalıcı iskân edilmişlerdir. Bu çalışma özelde Kırım Tatarlarının insan kaynağının evsafını ve devlet nezdinde aldıkları görevleri ortaya koyarak göç olgusunun sonuçlarına farklı bir pencereden aydınlık getirmeyi amaçlamıştır.

Ayrıca Osmanlı Devleti, artan memur ihtiyacının giderilmesi, atamalarda liyakatın temini ve mevcut kadroların takibi gibi birçok sorunun çözümü amacıyla Sicill-i Ahval Komisyonu adıyla bir müessese kurmuştur. Adı geçen komisyon bütün taşra birimlerinden aldığı verileri Sicill-i Ahval Defterlerine aktarmıştır. Bu kayıtlarda yer alan çok sayıdaki Kırım kökenli memurdan 90’ı hakkındaki veriler analiz edilerek elde edilen bilgiler vasıtasıyla bu çalışma ortaya çıkarılmıştır. Böylece birinci elden kaynaklara dayalı olarak orijinal bir araştırma meydana getirilmiştir.

Kitap Kırım Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten’in katkıları ile basılmıştır.

Bir yorum

  • Nuri Kavak 3 Mayıs 2021, 22:43

    Vatankirim ailesinin tüm fertlerine sonsuz saygılarımı sunuyorum
    Ancak şunu ilave olarak ifade etmem gerekiyor. Yaptığım arşiv çalışmasında sadece bürokraside 300 civarı isim tespit ettim. Askeri ve ulema sınıfı bu sicill-i ahval defterlerinde yoktur. Yani sayı hayli büyüktür. Maalesef Eskişehir Osmangazi Üniversitesine proje olarak sunulan bu çalışmaya maddi kaynak verilmediğinden ötürü basımı tehlikeye girmişti ki o an devreye Celal İçten bey girdi. Kendisi basım masraflarını şahsi bütçesinden karşılayarak eseri Eskişehir Osmangazi yayını yaparak (üniversite telif hakkını vermedi) bastırabildik. Zorluklar bunalttı yoksa bu çalışma muhtemelen 5 ciltlik bir eser olacaktı.
    İlginiz için teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.