Rocznik Tatarów Polskich
Latin , Lehçe , Süreli Yayın / 5 Ocak 2018

Polonya Tatarlarının Yıllığı Cilt III (XVII), 2016 (1437/38) Muzułmański Związek Religijny Białystok, Olsztyn, Wrocław 2016. ISSN 1234-9267 296 sayfa, 16x23cm. Rocznik Tatarów Polskich Polonya Tatarlarının çıkardığı önde gelen süreli yayınlardandır. İlk defa 1932’de Polonya’daki Tatar aydınlar tarafından almanak olarak çıkarılan; 1935’te, 1938’de ikinci ve üçüncü sayıları yayımlanan yıllığın 1940’ta çıkması beklenen 4. sayısı İkinci Dünya Savaşının dehşetli günlerinde kaybolmuştu. Uzun yıllar sonra 1993-2006 yılları arasında Polonya Tatar Birliği yıllığı yeniden hayata döndürerek 11 devam sayısını çıkarmıştı. Yıllık 1995-2006 yılları arasında Selim Chazbijewicz’in yazıişleri müdürlüğünde ve Polonya Kültür Bakanlığının desteğini alarak yayınına devam etti. Birkaç senelik kesintinin ardından Polonya Müslüman Birliği bu önemli yayını düzenli olarak çıkarabilmek için adım attı. Selim Chazbijewicz ve Musa Czachorowski’nin yönetiminde geçmiş sayılarına devamla “2. Seri” adını verdikleri Yıllık 2014’te tekrar gün yüzü gördü. 2016’da çeşitli dillerde ilmî makaleler ve edebî eserlere de yer veren Yıllık’ın içindekiler kısmı Lehçe, Litvanca, Rusça, İngilizce ve Kırım Tatarca tercümeli olarak basılmış. Yazılar ise birkaç bölümde tasnif edilmiş: Makaleler ve tahliller, Doğu Avrupa’da Tatarlar, İncelemeler, Edebiyat, Muhtelif.

Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları (Özel Sayı)
İngilizce , Latin , Süreli Yayın / 5 Ocak 2018

Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi Avrasya Bir Vakfı, 2015, Ankara. ISSN:1306-9196 176 sayfa. Dil: İngilizce. Yılda bir kez yayınlanan hakemli akademik Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi (UST) 16. Sayısını Kırım Tatarlarına ayırdı. Yayın hayatına 2006 senesinde başlayan UST’nin dili İngilizce ve Türkçe’dir. UST’nin inceleme alanları Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu’da toplumlar arasındaki, etnik gruplar arasındaki, dini gruplar arasındaki ve uluslar arasındaki anlaşmazlıklar, çatışmalar ve işlenen suçlardır. Dergide şu İngilizce makaleler yer alıyor: • Editörün Notu • Exposing Dishonest History: The Creation and Propagation of Stalin’s False Allegation of ‘Mass Treason’ against Crimean Tatars during World War. (Sahte Bir Tarihin İfşası: Stalin’in Kırım Tatarlarına Karşı Öne Sürdüğü İkinci Dünya Savaşı Esnasında ‘Toplu İhanet’ Sahte Suçlamasının Ortaya Çıkışı ve Yayılması) – Andrew Dale STRAW • The Deportation of the Crimean Tatars in the Context of Settler Colonialism (Yerleşimci Sömürgeciliği Bağlamında Kırım Tatar Sürgünü) – J. Otto POHL • Post-Traumatic Generation: Childhood of Deported Crimean Tatars in Uzbekistan (Posttravmatik Kuşak: Sürgün Edilen Kırım Tatarlarının Özbekistan’daki Çocuklukları) – Martin-Oleksandr KISLY • A Legal Analysis of the Crimean Tatar Deportation of 1944 (1944 Kırım Tatar Sürgünü’nün Hukukî Değerlendirilmesi) – Onur URAZ • Foreigners in front of the Crimean Khan’s Courts in the Seventeenth and…

Emel
Latin , Süreli Yayın / 25 Aralık 2017

ISBN : 1304-7744 Emel, 1 Ocak 1930 tarihinde Romanya’nın egemenliği altındaki Güney Dobruca’nın Hacıoğlu Pazarcık şehrinde Müstecib Ülküsal ve 9 arkadaşı tarafından çıkarılmaya başlanan fikir ve kültür dergisidir. Emel Kırım Milli Davasının sesi, Kırım Milli hareketinin yayın organı olarak Kırım Tatarlarının fikir ve kültür hayatında müstesna bir yerdedir. Yayın hayatı boyunca bilhassa diasporadaki Kırım Tatar aydınlarının çevresinde birleştiği bir çekim ve fikir merkezi olmuş, Emel’in idare ve yazar kadroları Emelci adıyla anılır olmuşlardır. 1930-1940 arası Dobruca’da (Romanya), Müstecib Ülküsal’ın Türkiye’ye göç etmesinden sonra 1960’ta yeniden Ankara’da çıkmaya başlayan dergi 1998’e kadar kesintisiz yayınlanmıştı. 2009’a kadar süren bir boşluktan sonra tekrar yayın hayatına başlayan Emel bugün Emel Kırım Vakfı bünyesinde yayınına devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi ve arşiv için: www.emelvakfi.org