Eliyahu Ben Yosef Qilci’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature (2 Cilt)
İngilizce , Kitap , Latin / 28 Aralık 2017

Gülayhan AQTAY. İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları, 2010 ISBN : 9789944761918 Açıklama : 1425 sf. Bu kitap, Kırım Karaylarının mecume, Osmanlılarınsa mecmua diye adlandırdıkları, Türk ve Karay edebiyatına elyazması bir eserin ilk tenkitli yayınıdır. Söz konusu elyazması 1903-1904 ve 1910 yıllarında Eliyahu ben Yosef Qılcı tarafından Bahçesaray’da istinsah edilmiştir. İçerdiği edebiyat metinlerinin dili çoğunlukla Kırım Türkçesi olsa bile, bu dilde pek çok Kırım Tatarcası ve Karayca kelime ile gramer özelliği bulunmaktadır. Bu yayınla okurlar, şu ana kadar az tanınmış, Türkçe konuşan ve çeşitli kültürlerin geçiş noktasında yaşayan milli ve dini bir azınlıkla tanışacaktır.

Crimean Tatar
İngilizce , Kitap , Latin / 26 Aralık 2017

Darya KAVITSKAYA. Yale University, 2010   ISBN : 9783895866906 Açıklama : Languages of the World/Materials 477. 140pp Crimean Tatar is a Turkic language of the West Kipchak subgroup, spoken mainly in Ukraine’s Crimean peninsula and in Uzbekistan, as well as in small communities in Russia, Bulgaria, Romania, and Turkey. Crimean Tatar consists of three major dialects: the Central dialect is currently used as the standard variety while the Northern and Southern dialects are endangered. The vowel system of standard Crimean Tatar distinguishes eight vowel phonemes. Crimean Tatar has backness and rounding harmony, as is the case in many Turkic languages (most notably, Turkish). However, rounding harmony is quite different from other Turkic languages, being licensed only by the first two syllables of the word. The inflectional morphology of Crimean Tatar is exclusively suffixing, and derivational morphology makes use of both suffixation and compounding. Syntactically, Crimean Tatar uses the usual Turkic patterns; however, the word order is not strictly SOV, possibly reflecting Russian influence. Complex sentences are formed through the coordination of clauses with or without conjunctions. Fully embedded clauses are formed with non-finite verb forms such as participles and converbs. This book contains the first full description of Crimean Tatar…

Yalta’dan İzmir’e
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Ayşe Nil ALTAY İstanbul: Bence Yayınları, 2010 ISBN: 9786058827905 416 sayfa. 13.5 x 21 cm 2 Aralık 1930, Salı Nişantaşı, Amiral Bristol Amerikan Hastanesi koridorlarında sabırsız bir bekleyiş vardı. Saliha-İbrahim (Mehmedeminof) Tatman Çifti, çok zorlu geçen 9 ayın sonunda uzun zamandır hasretle bekledikleri çocuklarını kucaklarına alacaklardı. Adını Necla koydular. Saliha hanım bir romanda okuduğu kahramandan etkilenmiş bu ismi vermek istemişti. Çocuk, evlat, kuşak, güzel gözlü kadın anlamına gelen bu isim belki de ailenin yeni kuşağını temsilen verilmişti. 1917 Bolşevik İhtilali sonrasında egemenlik ve özgürlük savaşı veren Türkiye’ye kaçan Kırımlıların, yaşanan varolma çabalarının ve onların çocuklarından birinin, Necla’nın mücadele dolu zorlu hayatının anlamıdır. Ey sevgili Kırım’lılar, Aluştalı’lar, Dereköylüler, hepinize selam olsun. Rahat yatın, artık korku yok, sadece gurur var

Kırım Tatar Masalları
Kırım Tatarca , Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Nedim BAKIRCI. Konya: Kömen Yayınları, 2010   ISBN : 9756527580  Açıklama : Eserde seçilmiş 50 Kırım Tatar masalının latin harfleri (Türkiye Türkçesi alfabesi) ve Türkiye Türkçesine aktarımı bulunuyor. Ayrıca kitabın başında masallar ile ilgili inceleme bölümü mevcut.

Kırım Dramı: Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Kemal ÖZCAN İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2010 ISBN : 978-9944-118-48-4   Dünyanın görmediği zulüm… Kırım Türkleri, asırlar boyunca yaşadıkları vatanın stratejik öneme sahip olmasından dolayı sürekli olarak Rusların baskısı altında kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğunun Karadeniz’in kuzeyinden çekilme mecburiyeti bölge için sonun başlangıcı olmuştur… Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı himayesine giren Kırım Tatar Hanlığı, ‘Karadeniz siyaseti’ çerçevesinde hep bir güvenlik unsuru olagelmiştir. Ancak 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması’yla, Kırım’ın Osmanlı himayesinden çıkışı sonrasında 1783’te Rusya tarafından ilhakı, Kırım Türklerinin hayatında, günümüze kadar sürüp gelen çok dramatik ağır olayların yaşanmasına sebep olmuştur. 134 yıl boyunca Rus Çarlığı tarafından yok edilmeye çalışılan Kırım Türkleri, 1917 yılındaki Sovyet Devrimi’nden sonra aksine vaadlere rağmen daha beter imha hareketlerine maruz kalmış, tarihin büyük kan dökücülerinden Stalin, 1944 senesinde Türkleri yerlerinden, yurtlarından kazıyarak, hayvan vagonlarında Sibiryalara, Rusya içlerine sürmüştür. O zoraki göçlerde birçok muhacirin yollarda öldüğünü söylemeye gerek yok. Fakat dünya, Ermenilere dair her iddiaya kulak kabartırken bu insanlara yapılan zulmü hiçbir zaman görmemiştir. İşte bu eser, Sovyetler Birliği döneminde Kırım Tatar Türklerinin maruz kaldığı kitlesel sürgün hareketini işlemektedir. Bir halkın tamamen kendi dallarına tutunarak, sırtını kimseye dayamadan, her sene “18 Mayıs gününü soykırım günü ilan edelim” diye uluslararası arenada ağlamadan, kan akıtmadan, kana bulaşmadan, onur ve vakarla…