Rocznik Tatarów Polskich
Latin , Lehçe , Süreli Yayın / 5 Ocak 2018

Polonya Tatarlarının Yıllığı Cilt III (XVII), 2016 (1437/38) Muzułmański Związek Religijny Białystok, Olsztyn, Wrocław 2016. ISSN 1234-9267 296 sayfa, 16x23cm. Rocznik Tatarów Polskich Polonya Tatarlarının çıkardığı önde gelen süreli yayınlardandır. İlk defa 1932’de Polonya’daki Tatar aydınlar tarafından almanak olarak çıkarılan; 1935’te, 1938’de ikinci ve üçüncü sayıları yayımlanan yıllığın 1940’ta çıkması beklenen 4. sayısı İkinci Dünya Savaşının dehşetli günlerinde kaybolmuştu. Uzun yıllar sonra 1993-2006 yılları arasında Polonya Tatar Birliği yıllığı yeniden hayata döndürerek 11 devam sayısını çıkarmıştı. Yıllık 1995-2006 yılları arasında Selim Chazbijewicz’in yazıişleri müdürlüğünde ve Polonya Kültür Bakanlığının desteğini alarak yayınına devam etti. Birkaç senelik kesintinin ardından Polonya Müslüman Birliği bu önemli yayını düzenli olarak çıkarabilmek için adım attı. Selim Chazbijewicz ve Musa Czachorowski’nin yönetiminde geçmiş sayılarına devamla “2. Seri” adını verdikleri Yıllık 2014’te tekrar gün yüzü gördü. 2016’da çeşitli dillerde ilmî makaleler ve edebî eserlere de yer veren Yıllık’ın içindekiler kısmı Lehçe, Litvanca, Rusça, İngilizce ve Kırım Tatarca tercümeli olarak basılmış. Yazılar ise birkaç bölümde tasnif edilmiş: Makaleler ve tahliller, Doğu Avrupa’da Tatarlar, İncelemeler, Edebiyat, Muhtelif.

Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Biyografik Sözlük Yirminci Yüzyılın Polonya Tatarları 208 sayfa, Lehçe, 14,5×20,5cm ISBN 978-83-938887-3-3 20. yüzyılda yaşamış 102 tanınmış Polonya Tatarının biyografilerinden oluşan kitapta toplumun çeşitli kesimlerinden isimlere yer verilmiş. Askerler, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, denizciler, zanaatkârlar, din adamları, aktivistler kitapta hayat hikâyeleri ve aile albümleri ve arşiv fotoğrafları eşliğinde yer almışlar.

Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich
Kiril , Kitap , Lehçe / 5 Ocak 2018

Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich Müslüman-Hristiyan Polonya Tatarı Ailelerde Eğitim ve Öğretim Ida SCHABİEŃSKA Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, Wrocław, 2015. ISBN: 978-83-64358-01-2 176 sayfa, 14,5x 20,5cm, Lehçe. Ida Schabieńska’nın pedagojik ve sosyolojik çalışması Müslüman-Hristiyan evliliklerle kurulan Polonya Tatar ailelerindeki eğitim-öğretim meselesine odaklanıyor. 7 bölümden oluşan kitabın ilk dört bölümü teorik bağlamda Polonya Tatarlarının tarihi, kimlik kavramı, eğitim-öğretim mefhumuna yer veriyor. Takip eden bölümlerde ise araştırmanın yöntemi, çalışma grubu ve araştırmanın neticeleri veriliyor. Son kısımda bir sonuç bölümü ve eklerde karışık ailelere yönetilen anket soruları, kaynakça ve kişi dizini yer alıyor.

Niedokończona tatarska opowieść
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Niedokończona tatarska opowieść Bitmemiş Tatar Hikâyesi Sulejman MUCHARSKİ Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, Białystok, 2015. ISBN: 978-83-938887-0-2 272 sayfa, 14,5×20 cm, Lehçe Polonya ordusunda görev yapan bir Polonya Tatarı olan Sulejman Mucharski’nin (1900-1986) hatıraları   Musa Czachorowski’nin redaktörlüğünde kitap haline getirilmiş. Sulejman Mucharski’nin hatıraları kitabı İkinci Polonya Cumhuriyeti’ndeki (1918-1939) Tatar topluluğunun tarihçesi, kişilerarası ilişkiler, gelenekler ve askerî yaşam hakkında değerli bilgilerden oluşan bir kaynak haline getiriyor.

Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015 1945-2015 Yılları Arasında Polonya’daki Tatar ve Müslüman Süreli Yayınları Musa Çaxarxan CZACHOROWSKI Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq, Wrocław, 2015. ISBN: 978-83-64358-04-3 80 sayfa, 14,5×20,5 cm, Lehçe İki bölümden oluşan kitapta ilk bölümde 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Polonya Müslüman Birliği ve Polonya Tatarları Derneği’nin süreli yayınlarına ikinci bölümde ise yine Polonya’da çıkan diğer İslami süreli yayınların tanıtımlarına yer veriliyor.

Buńczuk
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Halina SZAHİDEWİCZ . Muzułmański Związek Religijny w RP, Białystok, 2015. ISBN: 978-83-64358-19-7 120 sayfa, 21,5×30,5cm, Lehçe Buńczuk adlı Tatar Gençlik ve Çocuk topluluğunun kurucusu Halina Şahideviç, 15 yılında grubun kuruluş hikâyesini, repertuarını ve bu zaman boyunca yaşadıklarını anekdotlarla anlatıyor. 13 bölümden oluşan kitabın sonunda 50 fotoğraflık bir albüm de bulunuyor.

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego Ukrayna-Rusya anlaşmazlığı konusu olarak Kırım Maria GOŁDA-SOBCZAK Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznan, 2015. ISBN: 9788364447716 378 sayfa, Lehçe. Kitap Tatarlar öncesi Kırım, Kırım Hanlığı, Rus Çarlığı idaresinde Kırım, Kırım’da Sovyet hâkimiyeti, Kırım Tatarlarının dönüşü, Rusya Federasyonunun Kırım’ı gaspı, egemenlik veya kendi kaderini tayin hakkı adlı bölümlerden oluşuyor.

Status prawny Tatarów krymskich
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Status prawny Tatarów krymskich Kırım Tatarlarının yasal statüsü Vita ZAGÓROWSKA Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe (İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk) / 4. sayı, ISSN 2300-3472 Kardynała Stefana Wyszyńskiego Üniversitesi, Varşova, 2015 ISBN: 9788364298035 199 sayfa, Lehçe.