Küneşten Bir Parça
Kiril , Kırım Tatarca , Kitap , Ukraince / 26 Aralık 2017

Yunus QANDIM Kyiv: ., 2003 Dil : KırımTatarca Ukraince Alfabe : Kiril ISBN : 966-522-053-5 Açıklama : 150 x 206 mm. 792sf. Kırım Tatar şiir antoloji İçindekiler : МУНДЕРИДЖЕ ЗМІСТ СЛОВО ДОЛІ І ДОЛЯ СЛОВА. Вісім століть кримськотатарської поезії. Микола МІРОШНИЧЕНКО 5 ТАКЬДИРНИНЪ СЁЗЮ ВЕ СЁЗНИНЪ ТАКЬДИРИ. Къырымтатар шиириетининь секиз исыры. Микола МИРОШНЫЧЕНКО 34 ДЖАН-И ДЖИХАН 36 Махмуд Къырьмлы 58 Абдульмеджид Эфенди 60 Сейфи Сараий 62 Мевля Къады Мухсин 64 Биринджи Менъли Герай Хан 66 Бора Гъазы Герай Хан Гъазаий 82 Софу Мехмед Герай Хан Кямиль 84 Афифеддин Абдулла Афифий 94 Сейид Муса Кефевий 96 Бахадыр Герай Хан Резмий 98 Абдуль-Азиз Иззий 104 Лейля Бикеч 106 Джанмухаммед 114 Эдип Эфенди 120 Ашыкъ Умер 128 Мустафа Джевхерий 136 Экинджи Менъли Герай Хан 138 Мустафа Рахмий 140 Халим Герай Султан (Халим) 142 Шахбаз Герай Султан Сирет 144 Исметий 154 Эшмырза 162 Абдураман Къадри-заде 168 Асан Чергеєв 172 Усеїн Шамиль Токътаргъазы 186 Абибулла Одабаш КОКЛЕРДЕ ТЕК 208 СЕНИНЪ ЙЫЛДЫЗЫНЪ ЯНАР 210 Номан Челебиджихан 220 Мемет Нузет 230 Шевкъий Бекторе 242 Якъуб Шакир-Али 244 Абдулла Лятиф-заде 254 Джемиль Керменчикли 274 Бекир Чобан-заде 316 Умер Ипчи 322 Амди Герайбай 328 Ыргъат Къадыр 332 Зиядин Джавтобели 338 Эшреф Шемьи-заде 356 Макъсуд Сулейман 360 Осман Амит 366…

Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Cemil KURNAZ , Halil ÇELTİK. T.C. Kültür Bakanlığı, 2000 ISBN : 975-17-2359-0 X, 413 sayfa. 20cm. Seri : Osmanlı Eserli Dizisi. No:17 XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yaşamış 56 şairin yer aldığı kitapta şairler hakkında verilen biyografik bilgiler kaynakçalara ile verilmiş, eserlerinden örnekler günümüz Türkçesi karşılıklarıyla aktarılmıştır. Osmanlı döneminde yetişen Kırımlı şairleri ilk defa bu kadar kapsamlı işleyen bu çalışmayla Kırım Türk Edebiyatı hakkında geniş bir bilgi verilmektedir.