Turcii şi tătarii din Dobrogea
Kitap , Latin , Romence / 5 Ocak 2018

Turcii şi tătarii din Dobrogea Dobruca’daki Türkler ve Tatarlar Editör: Adriana CUPCEA Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale, Cluj-Napoca, 2015 ISBN: 9786068377384 340 sayfa, Romence.

A Crimean Karaim-English Dictionary
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

A Crimean Karaim-English Dictionary Kırım Karayca – İngilizce Sözlük Gülayhan AQTAY, Henryk JANKOWSKİ Department of Asian Studies, Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz Univ., Poznan, 2015 ISBN: 9788392799047 493 sayfa

Tajemné etnikum z Krymu
Çekçe , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

Tajemné etnikum z Krymu Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa Kırım’ın Gizemli Etnisitesi: İki Dünya Savaşı arasında Çekoslovakya’ya göç eden Karayların kaderi Petr KALETA KLP – Koniasch Latin Press, Prag, 2015. ISBN: 978-80-87773-28-4 424 sayfa, Çekçe. Slav ülkelerinin tarihi ve Doğu Avrupa’daki millî azınlıkların problemleri üzerine araştırmalar yapan Petr Kaleta bu kitabında Rus-ya’daki Bolşevik ihtilali ve iç savaş sonrasında, 1920’lerde, Çekoslovakya’ya göç eden onlarca Karay ailenin yaşam hikâyesinin izini sürüyor. Arşiv belgeleri ve tanıklıklar ile göçmen Karayların Çekoslovakya’daki hayatını anlatırken okurlara Karay tarihi, kültürü, inanışı ve dillerinin durumu ile ilgili bilgiler veriyor.

Crimea and the Black Sea: An Environmental History
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

Crimea and the Black Sea: An Environmental History Kırım ve Karadeniz: Bir Çevresel Tarih Carlos CORDOVA I.B.Tauris & Co Ltd., 2015. ISBN: 9781784530013 224 sayfa, 23,4×15,6 cm. İngilizce. Kırım Yarımadası aynı zamanda zengin ve karmaşık bir çevresel tarihe sahiptir. Karadeniz Kırım’ın doğal ve kültürel tarihine çok çeşitli yönlerden tesir etmiştir. Carlos Cordova, yarımadanın jeolojik, biyocoğrafik ve iklim yapısını haritalar ve grafiklerle zenginleştirdiği eseri ile anlatıyor. Kırım’ın zengin ve eşsiz bitki örtüsü ve hayvanlarını, hemen hemen tüm bozkırın tarım alanlarına dönüşümünü araştırıyor. Güney kıyısının bir turizm merkezi olarak gelişimi, tarımsal ve endüstriyel gelişmeyle oluşan çevre kirliliği de tartışılmaktadır. Bu öncü çalışma, az bilinen ancak çevre açısından önemli bir bölgenin çevre tarihi üzerine İngiliz dilinde yapılan ilk modern çalışmayı temsil etmektedir.

Kırım Karaycasının Katık Mecmuası
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Tülay ÇULHA. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015. 600 Sayfa, 16×24 cm. ISBN: 9789751631237 Bu çalışma, “Kırım Karaycasıyla Yazılmış Bir Mecmua” başlıklı doktora bitirme çalışmasının baskıya hazırlanmış şeklidir. Karay Türkçesinin Kırım diyalektine ait halk edebiyatı örneklerini içeren Katık Mecmuası, İbrani harfleriyle kaleme alınmış el yazması bir metindir. Kitap, temelde adı geçen mecmuanın yazı çevirimi ve dizin-sözlük çalışmasından oluşmaktadır. Eser sahibinin hazırlamış olduğu çalışma, Giriş, Metin (Mecmua), Sözlük-Dizin, Kaynakça, Sonuç ve Ekler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Eserin sonunda Katık Mecmuası’nın tıpkıbasımı yer almaktadır.

Postsowjetischer Separatismus: Die pro-russländischen Bewegungen im moldauischen Dnjestr-Tal und auf der Krim 1989-1995
Almanca , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

Postsowjetischer Separatismus: Die pro-russländischen Bewegungen im moldauischen Dnjestr-Tal und auf der Krim 1989-1995 Sovyet Sonrası bölücülük: Moldova’nın Dinyester Vadisi ve Kırım’da Rus yanlısı hareketler 1989-1995 Jan ZOFKA Wallstein Verlag, Göttingen, 2015. ISBN: 978-3835316348 438 sayfa, 15.4 x 23 cm, Almanca Leipzig Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Jan Zofka, 1989-1995 yılları arasında Kırım ve Transdinyester bölgelerindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hareketleri inceliyor. Transdinyester’de 1992 yılında kanlı bir iç savaş sonrasında fiili bir durum oluşturulmuş ve 2014’te Kırım Rusya Federasyonu tarafından istila ve işgal edilmişti. Zofka seçtiği zaman diliminde bu iki tartışmalı bölgedeki ayrılıkçılığı karşılaştırıyor.

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego Ukrayna-Rusya anlaşmazlığı konusu olarak Kırım Maria GOŁDA-SOBCZAK Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznan, 2015. ISBN: 9788364447716 378 sayfa, Lehçe. Kitap Tatarlar öncesi Kırım, Kırım Hanlığı, Rus Çarlığı idaresinde Kırım, Kırım’da Sovyet hâkimiyeti, Kırım Tatarlarının dönüşü, Rusya Federasyonunun Kırım’ı gaspı, egemenlik veya kendi kaderini tayin hakkı adlı bölümlerden oluşuyor.

Status prawny Tatarów krymskich
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Status prawny Tatarów krymskich Kırım Tatarlarının yasal statüsü Vita ZAGÓROWSKA Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe (İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk) / 4. sayı, ISSN 2300-3472 Kardynała Stefana Wyszyńskiego Üniversitesi, Varşova, 2015 ISBN: 9788364298035 199 sayfa, Lehçe.