Kırım Tatar El Sanatları
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Hasan KIRIMER Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, 2015. ISBN: 978-975-6881-20-0 [10]+ 526 Sayfa, 21×29,5 cm. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Odunpazarı Belediyesi’nin restore ettiği tarihi bir ev “Kırım Kültür Evi olarak hizmete alınmıştı. Eskişehir Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Spor Derneği tarafından civardaki Kırım Tatar köylerinde yürütülen bir çalışma ile pek çok orijinal el sanatı ürününün gönüllüler tarfından bu Kültür evine bağışlanması sağlanmıştı. Böylece ortaya zengin bir koleksiyon çıktı. İşte bu kitap da gerek bu koleksiyonda gerekse kişisel koleksiyonlarda yer alan yüzlerce Kırım Tatar el sanatı örneğinin fotoğraflarından oluşmaktadır.

Türkiye’nin Göç Tarihi – 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul,2015. ISBN : 978-605-399-397-1 Açıklama : Derleyici: Ayhan Kaya Derleyici: Dr. M. Murat Erdoğan Sayfa Sayısı 394 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı Boyut 19 x 24 cm. Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler adlı bu eser, Anadolu topraklarının yüzlerce yılın ötesine uzanan son derece hareketli, zengin ve o ölçüde de çok yönlü, çok kültürlü sonuçlar yaratan göç tarihinin, dünden bugüne ulaşan hikayesini konu ediniyor. Aslında çalışma, Anadolu coğrafyasının kısa sayılabilecek bir tarihsel dilimi üzerinde yoğunlaşmakta ve genel olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana gerçekleşen göçlerin yaratmış olduğu toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapılanmalarını sonuçlarıyla birlikte ele almaktadır. Bir başka açıdan da bakıldığında bu önemli eser, bir anlamda çok kültürlü Anadolu’yu resmetmekte, bu geniş çerçeve içinde yüzlerce yıl sürekli değişen ama hiçbir zaman tek renkli olmayan zengin ve çarpıcı tabloyu anlamamızı sağlamaktadır. Her biri konularında uzman olan değerli bilim insanlarımızın özgün çalışmalarının yeraldığı kitapta, Türkiye’nin artık giderek artan oranda göçmen kitlesine evsahipliği yapacağı gerçeğinin reddedilemeyeceği vurgulanmakta, toplumumuzun belli bir kesiminde potansiyel olarak varolan ve son Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle de yükselmeye başlayan “göçmen karşıtı” söylemlere karşı doğru politikalar üretilmesi önerilmektedir. Bunun da yolu ciddi ve güvenilir toplumsal, siyasal, kültürel ve hukuki bir yapılanma…

Gaspıralı İsmail ve Türkçede Birlik
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN . Akçağ Yayınları. Ankara, 2015. ISBN:978-605-342-209-0. 184 sf. 13,5×20,5cm Türk dilbirliği konusunda en şuurlu ve başarılı çalışma, hiç şüphesiz, Gaspıralı İsmail’e aittir. Gaspıralı, Türk dünyasının “Dilde, işte, fikirde birlik” şiarıyla bütünleşebileceğini savunmuş ve bu yolda özellikle ortak dili önplanda tutmuştur. Yıllarca, büyük sıkıntılar içe-risinde çıkardığı “Tercüman” gazetesiyle bu düşüncesini gerçekleştirmiştir. Gaspıralı İsmail’in bu düşünceleri, Türk dünyasının birleşmesi ve dil birliğinin sağlanması yolunda çok büyük roller üstlenmiştir. Türk dünyasında birlik ve dirliğin yolu, dil birliğinden geçmektedir. “Türkçede Birlik”, bütün diğer birlikteliklerin hem anahtarı hem de güvencesidir. Elinizdeki bu eserde, konunun ayrıntılarını okuyacaksınız. (Tanıtım Bülteninden)

Hazar ve Karay Türkleri – Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Prof.Dr. Şaban KUZGUN. Bilge Kültür Sanat, İstanbul, Mayıs 2015. ISBN: 978-605-4921-75-1, 368 sayfa, 12×19,5 cm. Kaynak eserlerde Hazarların bir kısmının Yahudiliği kabul ettiği haber verilmektedir. Bazı araştırmacılar, verilen bu bilgileri değerlendirerek bugünkü Doğu Avrupa Yahudilerinin M.S. VIII. yüzyılda Yahudiliği kabul etmiş olan Hazarların çocukları olduğunu ileri sürmektedirler. Bu eserde, Hazarların siyasî ve dinî tarihleri incelendikten sonra onların ne kadarının, hangi amaçlarla, ne tür bir Yahudiliği kabul etmiş oldukları ve bu olayla Doğu Avrupa’daki Talmudist Yahudilerin mi, yoksa bugün dünyada sayıları oldukça azalan Karay (Karâî) Türklerinin mi ilişkisi olduğu ortaya konmaktadır. Bu araştırma ile, geçmişte Yahudiliği benimsemiş olan Türklerle günümüzde Tevrat’a inanmalarına rağmen Türkçe konuşan ve Türk dünyasının üyesi olmaya devam eden Musevî Türklerin durumu incelenmektedir. Arka Kapak Yazısı

Türk-Tatar Dil Bilimine Giriş
Kitap , Latin , Türkçe / 2 Ocak 2018

Bekir Sıtkı ÇOBANZADE. Palet Yayıları, Konya, 2015. Hazırlayan: Fatih Numan Küçükballı / Ufuk Deniz Aşçı ISBN: 978-6055262716 300 sayfa. 15,4×22,5cm “…Yukarıda zikrettiğimiz Türkiyat ve şarkiyat ocaklarından birisi olmağa aday Kırım Üniversitesi’nde geçirdiğim dört yıllık ilmî ve tedrisî ömür, Türk-Tatar dillerinin şimdiye kadar hangi usullerle, kimler tarafından araştırıldığını bana öğretti. Bu bilgileri başkalarının da bilmesi gerektiğini düşündüm. Hakikaten Türkoloji araştırmalarının kısa ve yüzeysel de olsa tarihî geçmişi, üniversite talebelerini ve ikinci derece, hatta dil öğretimine şuurlu bir tarzda yanaşmak isteyen birinci derece mekteplerin muallimlerini büsbütün başka bir âleme ve ruhiyete eriştirebilirdi. Bundan başka Türkoloji araştırmalarının temel sebeplerine varabilmek ve bu hususta tenkidî ve tahlilî bir bakış açısı sahibi olabilmek için, genel dil biliminin ses ve şekil bahisleri ve bunların Türk-Tatar dillerine tatbiki hususlarıyla da aşina olmak lazımdır. Eserimiz, işte bu ihtiyacı karşılama ve bu konulara dikkatleri çekme isteğiyle tertip olunmuştur…” -Çoban-zâde-

Aluşta’dan Esen Yeller – Bir Kırım Türküsü
Kitap , Latin , Türkçe / 2 Ocak 2018

Serra MENEKAY. Doğan Kitap, İstanbul, 2015. ISBN: 978-6050924091 416 sayfa, karton kapak, 13,5×19,5cm. Dansa ve müziğe çok yetenekli olan Nehar, köyünden ayrılarak Akmescit’teki bir tiyatro kumpanyasına katılır. Burada ömür boyu dost kalacağı Bilal Ağa ve Rebiye’yle tanışır ve bir Alman subayına âşık olur. Ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan İkinci Dünya Savaşı hepsinin hayatlarında onulmaz yaralar açacak, savaş sonrasında ise Sovyetler Birliği’nin politikaları Kırım’daki aileleri, sevgilileri birbirinden kopararak dünyanın dört bir yanına savuracaktır. Serra Menekay Aluşta’dan Esen Yeller’de bir kısmı Kırım’dan Türkiye’ye göç eden, bir kısmı ise Sovyetler Birliği’nde sürgüne mahkûm edilen ailesinin yaşadıklarını bir roman kurgusuyla anlatırken, Kırım halkının trajedisine ve demokratik direnişine de ışık tutuyor. İki kadının gözünden savaş, vatan hasreti, yaşam mücadelesi, doğum, ölüm ve aşk… Her şeyden biraz, en çok da hayat…