Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552- 1917)

26 Aralık 2017

İlyas TOPSAKAL .

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2009

 

ISBN : 9754981971  Açıklama : Kitap Kağıdı 536 sayfa 14,5×22 cm Karton Kapak

 

Bu kitap bir hikâye kitabı veya roman değil, bir doktora çalışması, belgelerle dolu bir kitap… Ulu Türkistan’ın ve Türk boylarının Ruslar tarafından nasıl asimilasyona tabi tutulduğunun bir belgesi… Çok geniş bir araştırmaya yüzlerce kaynağa dayanan tarihi ve sosyolojik bir eser… Dünya’da gelişen süreci temelde anlayabilmeyi amaç edinen tarihçi, sosyolog, asker, diplomat ve özellikle stratejistler için okunması gerekli bir kitap… Özellikle Güney Doğumuzdaki problemlerimize yeni açılımları getirilebilecek örnekleri içermesi de kitabın önemini bir kat artırmaktadır. Eser, altı ana bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde coğrafya ve kısa tarihçe verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümde zorla asimilasyonun dönemleri kronolojik sırasıyla belgeler üzerinden incelenmiştir. Dört ve beşinci bölümler değişen dünya düzeni içinde Ruslarında projelerindeki değişimi ortaya koymaya çalışmıştır. Rus devletinin bekası için eğitim temelli Ruslaştırmanın bütün ayrıntılarını bu bölümlerde takip edebilirsiniz. Son bölüm ise Müslüman Türklerin karşı duruşunu misyoner raporlarından tahlil etmektedir. Eser iki yılı Rusya olmak üzere toplam 6 yılda meydana gelmiştir. Bu eser, Rusya’nın genişlemesiyle istila ettiği Türk topraklarının hazin hikayesini belgelere dayanarak anlatan kıymetli bir çalışma… Aynı zamanda bundan sonra yapılacak çalışmakara anahtar olacak kaynak bir eser… Prof. Dr. Mustafa Fayda Tamamen Rusça kaynaklara dayanan bu kıymetli eserin türk akademisyen ve yöneticilerine yol göstereceğini umuyorum… Prof. Dr. Cahit Baltacı Bu eser, Rus Çarlığının Türk topraklarını nistilasını; istilayla birlikte başlayan sosyal ve siyasi problemlerini inceleyen nadir bir çalışmadır. İlim adamlarımız, aydınlarımız, öğrencilerimiz ve bilhassa siyasilerimiz bu eseri mutlaka okumalıdır. Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Başlangıcından itibaren takipçisi olduğum Rus arşiv belgelerine dayalı bu çalışmanın savunma aşamasında sınav komisyonunda bulunmuştum. Türk tarihinin en stratejik bölgelerinden birinin hazin geçmişini ortaya koyan bu çalışma hakkındaki ortak kanaatimizi öğrencimize söylerken gurulandığımı ifade etmeliyim. Rus çarlığının Türk topraklarındaki yerleşim hikayesinin belgelenmiş hali olan bu eserin devamının getirilmesi ve Türk bilim adamları ve siyasetçilerine yol göstermesini temenni ediyorum. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Rus arşivinde geçen uzun bir çalışmanın ürünü olan bu eser, ayrıntı bilgileriyle Rus çarlığı dönemindeki Türklerin sosyal ve siyasi hayatına dair ileride yapılacak çalışmalara kaynaklık edecektir. Prof. Dr. Mazlum Uyar

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.