Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552- 1917)
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

İlyas TOPSAKAL . İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2009   ISBN : 9754981971  Açıklama : Kitap Kağıdı 536 sayfa 14,5×22 cm Karton Kapak   Bu kitap bir hikâye kitabı veya roman değil, bir doktora çalışması, belgelerle dolu bir kitap… Ulu Türkistan’ın ve Türk boylarının Ruslar tarafından nasıl asimilasyona tabi tutulduğunun bir belgesi… Çok geniş bir araştırmaya yüzlerce kaynağa dayanan tarihi ve sosyolojik bir eser… Dünya’da gelişen süreci temelde anlayabilmeyi amaç edinen tarihçi, sosyolog, asker, diplomat ve özellikle stratejistler için okunması gerekli bir kitap… Özellikle Güney Doğumuzdaki problemlerimize yeni açılımları getirilebilecek örnekleri içermesi de kitabın önemini bir kat artırmaktadır. Eser, altı ana bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde coğrafya ve kısa tarihçe verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümde zorla asimilasyonun dönemleri kronolojik sırasıyla belgeler üzerinden incelenmiştir. Dört ve beşinci bölümler değişen dünya düzeni içinde Ruslarında projelerindeki değişimi ortaya koymaya çalışmıştır. Rus devletinin bekası için eğitim temelli Ruslaştırmanın bütün ayrıntılarını bu bölümlerde takip edebilirsiniz. Son bölüm ise Müslüman Türklerin karşı duruşunu misyoner raporlarından tahlil etmektedir. Eser iki yılı Rusya olmak üzere toplam 6 yılda meydana gelmiştir. Bu eser, Rusya’nın genişlemesiyle istila ettiği Türk topraklarının hazin hikayesini belgelere dayanarak anlatan kıymetli bir çalışma… Aynı zamanda bundan sonra yapılacak çalışmakara anahtar olacak kaynak bir eser… Prof. Dr. Mustafa Fayda Tamamen Rusça…