Perception of homeland among Crimean Tatar diaspora living in Turkey as reflected on the diaspora journal Emel Kırım Tatarlarının diyaspora dergisi Emel’de Türkiye’deki Kırım Tatarlarının anavatan algısı

2 Ocak 2018

Feyza TOPRAK

Ankara: ., 2013

Universite : Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Tez Turu : Yüksek Lisans

This study concentrates on the changing discourses on homeland in the Crimean Tatar diaspora journal Emel. The research is carried out on the basis of articles and poems published by the diaspora intellectuals, authors, and poets, namely diaspora activists. The historical context, which is the reference point for these discourses, covers the period between the years 1960 and 1994 during which, as deemed ?Emel? accomplished its primary mission attributed. Moreover, the study explores how the diaspora elite constructed their national identity in three and a half decade by using the term homeland and the national sentiments attached to it. This study also focuses on other discoursive elements than homeland utilized in Emel to forge a distinct national identity among Crimean Tatar diaspora living in Turkey. It also determines the continuities and ruptures in the themes used by the diaspora elite groups to reconstruct their transnational identities. In addition, the study analyses how the identity consciousness that occurred in the diaspora community turned out to be diaspora nationalism in these thirty four years. / Bu çalışma Türkiye?de yaşayan Kırım Tatarları’nın diaspora dergisi Emel’i inceleyerek diaspora eliti tarafından yazılan ve yayınlanan makale ve şiirleri temel alarak yıllar içinde değişen anavatan söylemine odaklanmaktadır. Çalışmanın çerçevesini oluşturan tarihi dönem, Emel’in Türkiye de ilk defa yayınlandığı tarih olan 1960 yılından başlatılmakta, derginin kendisine atfedilen görevi tamamlandığı düşünülen bir döneme karşılık gelen 1994 yılına kadar sürdürülmektedir. Çalışma aynı zamanda otuz dört yıl içerisinde diaspora elitinin anavatan kavramı ve buna bağlı milli duyguları mobilize ederek gerçekleştirdiği ulusal kimlik inşası sürecini incelemektedir. Çalışmada, son olarak, Emel dergisinde (Türk kimliğinden) bağımsız bir ulusal kimlik oluşturmada kullanılan diğer söylem alanlarına da odaklanılmaktadır. Ulus aşırı kimliğin tekrar inşası için kullanılan söylem devamlılıklarının ve kesintilerinin belirlenmesi ise analizin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bununla birlikte çalışma, “kimlik farkındalığının” otuz dört yılda diaspora milliyetçiliğine dönüşüme hikayesini çözümlemektedir.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.