Toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik bağlamında İstanbul’da yaşayan Kırım Türk-Tatar kadınları

26 Aralık 2017

Gözde MİRZA

İstanbul, 2007

Universite : Yeditepe Üniversitesi

Tez Turu : Yüksek Lisans

Özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren zorunlu göç sürecine maruz kalmış bir halk olan Kırım Tatarları, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Amerika gibi ülkelere yerleşmişlerse de, ağırlıklı olarak Türkiye’de yaşamaktadırlar. Kendilerini Türk olarak gören ve Müslüman bir halk olan Kırım Tatarları, Türkiye’deki sosyo-kültürel yapıyla uyumlu bir yaşayış içindedirler. Ancak bu durum, Kırım Tatarları’nın etnik kökenlerine yabancılaşmaları gibi bir sonuç da doğurmamaktadır. Bu tez çalısmasının amacı, dernekleşme sürecine katılmıs Kırım Tatarı kadınlarla, dernek üyesi olmayan Kırım Tatarı kadınlar aracılığıyla, analitik bir bakısla toplumsal cinsiyet kategorisini kullanarak; milliyetçilik, memleket ve vatan kavramları arasındaki bağlantıları ortaya koymaktır. Tarihsel perspektifini yitirmemiş bir millet olma bilincine sahip, ama aynı zamanda Anadolu’ya da eklemlenmis bir halk olan Kırım Tatarları, göç ve sürgün edilme süreçleri temelinde ele alınmış, Anadolu’ya geliş zamanları ve geldikleri ülkeler açısından değerlendirilerek, bugünkü kültürel yapıları da incelenmistir. Dolayısıyla bu çalışma, kadınların bireysel tarihlerine ve anlatılarına odaklanarak, Kırım Tatar halkının yeni kültürel oluşumuna ait saptamaları da ortaya koymaktadır.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.