1774 Küçük Kaynarca Andlaşması
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Osman KÖSE . Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006 ISBN : 975-16-1865-7  Açıklama :   Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı �çindekiler : I. BÖLÜM 1768 -1774 OSMANLI-RUS SAVAŞI A – SAVAŞIN SEBEPLER B – SAVAŞIN BAŞLAMASI VE CEPHELERDEKİ DURUM 1 – Harp İlanı ve İki Devletin Askeri ve Ekonomik Durumu a – Harp İlanı b – İki Devletin Askeri ve Ekonomik Durumu ba – Osmanlı Devleti bb – Rusya bc – Savaş İlanı Karşısında Avrupa 2 – Cephelerdeki Durum a – Kırım Giray’ın Rusya’ya Akın Düzenlemesi b – Ordunun Hareketi ve Hotin’in Ruslar Tarafından İşgali c – Eflak ve Buğdan’ın Ruslar Tarafından İşgali d – Kartal Muharebesi e – İsmail, Kili, Bender ve İbrail’in İşgali f – Rusların Akdeniz Harekatı fa – Balkanlara Yönelik Rus Faaliyetleri fb – Mora İsyanı fc – Çeşme Vakası fd – Limni Muhasarası g – Rusların İlk Sulh Teklifleri ve Avrupa Devletlerinin Tavassut Girişimleri h – Cephelerde Durum ve Babadağı Ordugâhının İşgal Edilmesi ı – Kırım Cephesi C – SAVAŞI SONA ERDİRME GİRİŞİMLERİ 1 – Rusların İkinci Defa Sulh Teklifleri a – Yergöğü Mütarekesi b – Bahr-ı Sefid Mütarekesi 2 – Fokşan Müzakereleri 3 – Bükreş Müzakereleri 4 – Rus Donanmasının Akdeniz’deki Faaliyetleri 5 – Küçük Kaynarca Andlaşmasına Doğru a – Rusların…