Qırım Tarihı

26 Aralık 2017

Akmescit: Bizim Qırım Halqara Cemiyeti, 2009

ISBN : 978-966-470-016-7  Açıklama :

 

MÜNDERİCE A. Egiz. Kiriş söz 4 BİZİM QIRIM Halqara Cemaat Teşkilâtı. Vatanğa er ceetten münasip olayıq 5 E. Çubarov. İlk söz 6 R.Abqadırov, R. Quıüyev. Qırımtataıiaraqqında umumiy malûmat 8 R. Qurtiyev. Qırımtatarhalqının etnogenezi ve etnik tarihinin basamaqları 12 R. Qurtiyev. “Tatar” etnonimi ve “Qırımtatar”etnosı 41 R. Abqadırov, R. Qurtiyev. Subetnik gruppalar 46 0. Gayvoronskiy. Qırım hanlığı arihinin qısqa hikâyesi (1223-1783) I. Altın Ondanın Qırım ulusı (1223-1395) 50 II. Qırım hanlığının tiklenüvi (1395-1502) 54 III. Qırım Altın Ordanın qanuniy devamcısı olaraq (1502-1577) 59 IV. Osmanlı tesirinin küçlenme devri (1577-1641) – 66 V. ŞarqiyAvropada küçler musaviyligi içün küreş (1641-1699) 74 VI. Tışqıtelükegeqarşıturuv (1700-1768) 81 VII. Müstemleke kenişlemesi devri (1768-1783) 87 E. Çubarov. Qırım hanlığının devlet ve cemiyet qurumı 94 F.Ametka. Qırım hanlığında mahkeme işleri 104 R. Abqadırov Qırım hanlığının iqtisadiyatı’ 108 D./\sanova. “Qara yüzyıllıq” (1783-1883) 112 Filiz Tutku Aydın. Qırım Diasporasının Milliy areketleri 117 £ Çubarov, R. Abqadırov. İsmail Gasprinskiy ve qırımtatar halqının canlanuvı 126 E Çubarov. Birinci Qurultay 139 E. Çubarov. Vatandaş cenki ve Qırımdaki açlıq 145 E. Çubarov, R. Qurtiyev. Qırım MSSC 150 D.Asanova, E. Çubarov. Sürgünlik 157 D.Asanova, E. Çubarov. “Spetsposeleniye”lerde 162 D.Asanova, E. Çubarov. 1956-1969ss.qırımtatar milliy areketi 166 D.Asanova, E. Çubarov. 1970-1991 ss. qırımtatar milliy areketi 173 R.Abqadırov, E. Çubarov. Avdet 181 E. Çubarov. Ekinci Qurultay 184 Mayıs 18-sürgünlik qurbanlarının Hatıra künü 190 R. Kurtiyev, E. Çubarov. Qırım ve qırımtatarlar tarihinin muimkünleri 194 Qulanılğan kitaplar 210

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.