Status prawny Tatarów krymskich
Kitap , Latin , Lehçe / 5 Ocak 2018

Status prawny Tatarów krymskich Kırım Tatarlarının yasal statüsü Vita ZAGÓROWSKA Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe (İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk) / 4. sayı, ISSN 2300-3472 Kardynała Stefana Wyszyńskiego Üniversitesi, Varşova, 2015 ISBN: 9788364298035 199 sayfa, Lehçe.