Milli Duygu
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Cafer Seydahmet KIRIMER Ankara: Kırım Gelişim Vakfı, 2009 Yayına Hazırlayan : Sabri ARIKAN   ISBN : 978-605-89028-1 Açıklama : Cafer Seydahmet Kırımer, Milli Duygu. Ankara, 2009. 48 sayfa. Basım, yayın ve dağıtım hakkı, Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne aittir. Yayına Hzırlayan: Sabri Arıkan. (ISBN 978-605-89028-1) Kırım Türklerinin tanınmış lideri Cafer Seyahmed KIRIMER (1889-1960) siyasi yazılarına ilaveten hikayeler de yazmış, Kırım milli mücadelesini, ideallerini ve ananevi yaşamını aksettirmeğe çalışmıştır. Bu edebi yazıları ilk defa Emel dergisinin Köstence’de ve daha sonra İstanbul’da yayınlanan sayılarında çıkmıştır. Hikayelerinden on biri Nurlu Kabirler başlığı altında 1992 yılında bir kitap olarak tekrar yayınlanmıştır. Sabri Arıkan, Kırımer’in üç hikayesinin Nurlu Kabirler cildinde yer almadığını farketmiş ve bu eksikliği gidermeğe çalışmıştır. Sayın Ömer Özcan ve Recep Şen’in yardımlarıyla ortaya çıkan Milli Duygu aşağıdaki hikayeleri içermektedir: “Cin Mambet,” Emel Mecmuası, sayı 134-143, 1938. “İslam Ağa,” 1938,” Emel Mecmuası, sayı 126-130, 1938. Emel, sayı 23, 1964 “Milli Duygu,” Emel, sayı 24, 1964 Ayrıca, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Cafer Seydahmed’in ölümünün 5. yıldönümü vesilesiyle 1965’te yazdığı yazı Milli Duygu’da yer almaktadır. Kitapçık, Kırım Gelişim Vakfı tarafından kültür hizmeti olarak ücretsiz dağıtılmaktadır. Tanıtan: İnci Bowman

Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

İsmail Bey GASPIRALI . Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006. Yayına Hazırlayan : Sabri ARIKAN   ISBN : 9754981803  Açıklama : 577 sf   Gaspıralı’yı kendi kaleminden tanımak isteyenlere en iyi rehber olacağına inandığımız bu eserle, Türklük aleminin XIX. Asır sonu ile bugün arasında hangi problemlerinin hemen hiç değişmediğini öğretmekten sonsuz üzüntü duymamak ve değişen bazı hususlardan dolayı da sonsuz mutlu olmamak mümkün değildir. Haberlerin çok önemli bir kısmının sanki bgünden bahsediyor gibi olması, tavsiyelerinin önemli bir kısmının sanki bu gün de yapılması gereken tavsiyeler olduğu çok açıkça anlaşılmaktadır. Bize göre bu kitabı okumayan siyasi ve idari hiçbir yönetici başarılı olamaz. Yalnız Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının kaderine gönül verenler için ise bu kitap gerçekten çok gerçekçi, çok samimi bir rehberdir.