Hazar ve Karay Türkleri – Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Prof.Dr. Şaban KUZGUN. Bilge Kültür Sanat, İstanbul, Mayıs 2015. ISBN: 978-605-4921-75-1, 368 sayfa, 12×19,5 cm. Kaynak eserlerde Hazarların bir kısmının Yahudiliği kabul ettiği haber verilmektedir. Bazı araştırmacılar, verilen bu bilgileri değerlendirerek bugünkü Doğu Avrupa Yahudilerinin M.S. VIII. yüzyılda Yahudiliği kabul etmiş olan Hazarların çocukları olduğunu ileri sürmektedirler. Bu eserde, Hazarların siyasî ve dinî tarihleri incelendikten sonra onların ne kadarının, hangi amaçlarla, ne tür bir Yahudiliği kabul etmiş oldukları ve bu olayla Doğu Avrupa’daki Talmudist Yahudilerin mi, yoksa bugün dünyada sayıları oldukça azalan Karay (Karâî) Türklerinin mi ilişkisi olduğu ortaya konmaktadır. Bu araştırma ile, geçmişte Yahudiliği benimsemiş olan Türklerle günümüzde Tevrat’a inanmalarına rağmen Türkçe konuşan ve Türk dünyasının üyesi olmaya devam eden Musevî Türklerin durumu incelenmektedir. Arka Kapak Yazısı