Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Editör: Oktay ASLANAPA. ISBN: 9789756782811 Açıklama : 259 sayfa, 16×24 cm Kırım ve Kuzey Azerbaycan’daki Türk eserlerini biraraya toplamak ve Anadolu Türk Mimarîsiyle bağlantılarını araştırmak gayesiyle hazırlanmış olan bu kitap, Üstad Dr. H.c. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin, Fatih devri sonuna kadar dört ciltlik ‘Osmanlı Mimarîsi’ ve sıra ile hazırlanıp baskıya verilmekte olan ‘Macaristan ve Romanya’da Osmanlı Mimarisi’ ile ‘Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’da Osmanlı Mimarîsi’ gibi çok önemli eserlerine küçük bir katkı olarak ele alınmıştır. Suriye, Irak, Mısır ve Kuzey Afrika ve Ege Adaları’ndaki Türk eserleri de aynı serinin diğer konuları olup yeni araştırıcıların çalışmalarına açık halde beklemektedir. Ancak bunlar tamamiyle yayınlandıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem mimarî tablosu gözler önüne serileceği gibi, Tulunlulara kadar uzanan Selçuklu Atabekleri Zengîler ve Memlûkleri içine alan, önceki devirler de aydınlanmış olacaktır.