Nogay Türkçesi Grameri – Ses ve Şekil Bilgisi
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Dilek Ergönenç AKBABA. Grafiker Yayınları, Ankara, 2009.   ISBN : 9756355510  Açıklama : 16 x 24 cm, 296 sayfa, Türkçe, Karton Kapak. “Günümüzde varlıklarını sürdürmeye çalışan Nogay Türkleri, Türk dünyasında en az tanınan Türk topluluklarından biridir. Büyük Nogay Ordası gibi tarihin en büyük devletlerinden birini kurmuş olan Nogay Türkleri bugün neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nogay Türklerinin kullandığı Nogay Türkçesi, yazı dili olarak Türk lehçeleri içinde tarihî Kıpçak koluna girer. Kıpçak lehçeleri içinde Aral-Hazar bölgesi lehçelerinden biri olan Nogay Türkçesi; yine bu grupta yer alan Kazak, Karakalpak ve Kırgız Türkçelerine yakın bir lehçedir. Bu kitapta Nogay Türkçesi yazı dilinin grameri, ses ve şekil bilgisi bakımından ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, çalışmada yer alan konular Nogay Türkçesi metinlerinden alınan cümle örnekleriyle desteklenmiştir. Bu çalışma, Nogay Türklerinin zengin dil malzemelerini tanıtma yolunda atılan adımlardan biridir. Nogay Türkçesinin tanınması ve bir gün bütün Türk dünyasının birbirini rahatlıkla anlayabilir duruma gelmesi en büyük dileğimizdir.