The Crimean Tatars From Soviet Genocide to Putin’s Conquest
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

The Crimean Tatars From Soviet Genocide to Putin’s Conquest Brian Glyn WILLIAMS Oxford University Press, New York, 2015. ISBN: 978-019-049470-4 240 sayfa; 15,6 x 23,5 cm. İngilizce Massachusetts-Dartmouth Üniversitesi’nde İslâm Tarihi profesörü olarak çalışan Brian Glyn Williams’ın “Sovyet Soykırımından Putin’in Fethine Kırım Tatarları” adlı kitap Türk, Rus ve Kırım Tatar kaynaklarını kullanarak ve gizliliği kalkan KGB belgelerine de dayanarak Tatarların gizil trajedisine ışık tutuyor ve Rusya’nın soykı-rım teşebbüsünü açığa çıkarıyor. Kırım’ın işgalinde Putin’e kafa tutan tek “muhalif millet” Kırım Tatarlarının tarihini geçmişten günümüze dek İngilizce bilen okurlara hikâye ediyor. Kırım Hanlığı’nın 1783’te Çarlık Rusyası tarafından yıkılışı, göçler, Kırım Tatar aydınlanma hareketi, sürgün ve Kırım’a geri dönüş kitabın ana konuları.

Crimean Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation
İngilizce , Kitap , Latin / 21 Aralık 2017

Brian Glyn WILLIAMS . : Brill Academic Publishers, Incorporated, 2001 ISBN-13: 978-9004121225 488 sayfa This volume provides the most up-to-date analysis of the ethnic cleansing of the Crimean Tatars, their exile in Central Asia and their struggle to return to the Crimean homeland. It also traces the formation of this diaspora nation from Mongol times to the collapse of the Soviet Union. A theme which emerges through the work is the gradual construction of the Crimea as a national homeland by its indigenous Tatar population. It ends with a discussion of the post-Soviet repatriation of the Crimean Tatars to their Russified homeland and the social, emotional and identity problems involved.