İsmail Bey GASPIRALI

Kitap


İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 1 - Roman ve Hikâyeleri
İsmail Bey GASPIRALI
İstanbul:Ötüken Neşriyat,2003.


İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 2 - Fikrî Eserleri
İsmail Bey GASPIRALI
İstanbul:Ötüken Neşriyat,2004.


İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 3 - Dil, Edebiyat, Seyahat Yazıları
İsmail Bey GASPIRALI
İstanbul:Ötüken Neşriyat,2008.


Molla Abbas'ın Avrupa Maceraları - (Frengistan Mektupları, Dâr-ı Rahat Müslümanları)
İsmail Bey GASPIRALI
:DA Yayıncılık,2002.


Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri
İsmail Bey GASPIRALI
İstanbul:Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,2006.


Molla Abbas Frenğistan Diyarında
İsmail Bey GASPIRALI
Köstence:Editura Imperium,2014.


..
kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net