Hakan S. KIRIMLI

Kitap


Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler (1905-1916)
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:Türk Tarih Kurumu,1996.


İsmail Bey Gaspıralı
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,2001.


İsmail Bey Gaspıralı İçin
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,2004.


Geçmişten Geleceğe Türkiye - Ukrayna Münasebetleri
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:Türkiye-Ukrayna Dostluk Derneği,.


National Movements and National Identity among the Crimean Tatars (1905-1916)
Hakan S. KIRIMLI
:Brill Academic Publishers, Incorporated,.


Eski Fotoğraflarda Bir Zamanlar Kırım
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:Türk Tarih Kurumu,2006.


Kırım bibliyografyası: Türkiye Cumhuriyeti dönemi, 1923-1986
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:.,1987.


Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri
Hakan S. KIRIMLI
İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları,2012.


Kırım'daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları
Hakan S. KIRIMLI
Ankara:Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları,2016.


Makale


Crimean Tatars, Nogays, and Scottish missionaries
Hakan S. KIRIMLI


Kırım'da ve İdil-Ural Bölgesinde Açlık ve Türkiye'den Giden Yardım (1921-1922) (4 resim ile birlikte)
Hakan S. KIRIMLI


..
kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net