Kırım'daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları


Hakan S. KIRIMLI

Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları, 2016

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

 

 

Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Hakan Kırımlı ile İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Nicole Kançal-Ferrari’nin yönetimindeki Türkiye ve Kırım’dan karma bir akademik heyet tarafından kaleme alınan kitap büyük boy 880 sayfadan oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yayınlanan kitabın yazarları Hakan Kırımlı, Nicole Kançal-Ferrari, Gökçe Günel, Nariman Abdülvaap, merhum İbraim Abdulla, Safiye Eminova ve Gülşen Dişli. Kitap beş yılı aşkın yoğun bir çalışma ve araştırmanın ürünü olarak hazırlandı. Eserde Kırım’da günümüze ulaşabilmiş istisnasız her bir Kırım Tatar eserinin geçmişteki ve bugünkü resimleri sunularak detaylı olarak hikâyesinin verilmesi amaçlandı. Bunun için Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden hemen öncesine kadar yarımadanın her noktasında saha çalışması yürütüldü, Kırım ve Osmanlı arşivlerinde yoğun ve titiz bir tarama gerçekleştirildi ve binlerce kare fotoğraf çekildi. Bu fotoğraflardan 1000’den fazlası kitapta yer almaktadır. Kitapta bilinen mimarlık eserleri bilinmeyen yönleriyle tanıtılırken, hiç bilinmeyen bazı eserler ilk defa bilim dünyasına sunulmuş, yaygın birçok yanlış bilgi de düzeltilmiştir. Kitap Altın Orda, Kırım Hanlığı ve Çarlık Rusyası devirlerinde inşa edilmiş eserleri kapsamaktadır. Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları kitabının İngilizce, Rusça ve Kırım Tatarca olarak da yayınlanması öngörülüyor. Çalışmaya büyük katkıları olan ve yayın süreci içinde vefat eden değerli Kırım Tatar bilim adamı İbraim Abdulla’nın hatırasına ithaf edilen kitap, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan temin edilebilir.1984 yılından beri Kırım Tatar Milli Hareketi’nde yer alan ve QHA’da fikir yazıları kaleme alan eğitimci Nail Aytar’ın, 30 yıllık tecrübelerinin dayanılarak hazırlandığı ifade edilen ve son 10 yıl içerisinde çeşitli dergilerde yazdığı makalelerin derlendiği “Çañ Qaqmaq”, bu yıl 2016’da Ankara’da basıldı. Kırım Tatarca ve Türkçe makalelerden oluşan kitap, Kırım Tatarlarının karşı karşıya olduğu tehlikeler ve bu tehlikelerle mücadele yöntemleri başta olmak üzere, Kırım Tatar dili, eğitimi ve kültürü üzerine önemli bilgiler veriyor. “Kırım Tatarlarının bir millet olarak yok olup gitmemesi için, dil, din, kültür, edebiyat gibi değerlerin yaşatılıp, zayıflayan yönlerinin canlandırılması gerekir. Devleti olmayan bir milletin bu organizasyonları yapabilmesi ise neredeyse imkânsıza yakındır. Bu durumda, her Kırım Tatarı, mücadeleden vazgeçip milletimize biçilen ömre razı olmak veya olmamak arasında bir tercih yapmak durumundadır.” önsözü ile başlayan kitap, milletine biçilen ömre razı olmayan Kırım Tatarlarının; dillerini, eğitimlerini, kültürlerini geliştirmek ve devam ettirmek için neler yapabileceklerine ilişkin pratik tavsiyeler vererek bu alandaki önemli bir açığı kapatıyor ve özellikle genç Kırım Tatarları için bir rehber kitap vasfı taşıyor.Disqus Yorum Sistemi
kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net