Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri)

28 Aralık 2017

Akdes Nimet KURAT .

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

ISBN : 978-975-16-2421-5  Açıklama :

Sultan II. Mehmed 1453’te İstanbul’u fethetmekle bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Az sonra Osmanlı İmparatorluğu devrin en kudretli devleti ve dolayısıyle İslam dünyasının önderi mevkiine yükselmiş oldu. Osmanlı Devleti 1402’deki Timur darbesinden sonra çökmedi, bilakis süratle kendini toparladı ve Fatih Sultan Mehmed II. devrinde bütün Karadeniz çevresini ele geçirmek suretiyle, hegemonyasını “İdil boyu”na yakın sahaya kadar yaydı. ***

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I YAYINLAR VE KAYNAKLAR Genel özellikteki eserler (3-13), Tetkikler (13-19), Türkçe Kaynaklar (19-32), Rusça Kaynaklar (32-36), Lehçe ve Almanca Kaynaklar, İstanbul’daki yabancı elçilerin bildirileri (36-44)

II XVI YÜZYILDA KARADENİZİN KUZEYİNDEKİ DURUM Osmanlı Devletinin kuzey siyaseti (45-51), Azak Kalesi ve çevresi (51-54), Kuzey Kafkaslardaki durum (54-57), Nogaylar (57-65), İdil Boyu ve Moskova Rusyası-tıra yayılış siyaseti (65-83), Kırım Hanlığı (83-87), Lehistan’ın Moskova’ya karşı harekete geçirilmek istenmesi (87-92)

III 1569 YILI SEFERİ Seferin Başlangıcı (93-98), Selim II nin tahta çıkışı ve Astarhan seferinin katileşmesi (98-107), Kanal meselesi (107-110), Sefer hazırlıkları (110-116)

IV SEFER Azak Kalesine hareket (117-119), Don boyuna hareket ve gemileri sürükleme teşebbüsü (119—125), Astarhan karşısında Türkler (126-135)

V SEFERİN SONU Astarhan’dan Azak kalesine dönüş ve büyük felâket (136-148), Moskıı Kralı ile diplomatik münasebetler ve Terek Kalesinin yıktırılması (148-152), Devletgerey Han’ın Moskova’yı yakışı ve Han’ın talepleri (152-156)

VI YENİ BÎR ASTARHAN SEFERÎ TASARISI 157 – 171 Demirkapı’da Türk hâkimiyeti (157-161), Astarhan’a yeni bir sefer tasarısı (161-164), Seferden vazgeçilmesi ve sonraki olaylar (164-171) SONUÇ 171-176

KAYNAKLAR VE BİBLİYOGRAFYA 177-180

GENEL DİZİN 181-195

EKLER DİZİNİ 196 – 203

EKLER 01 – 069 I Sultan Selim II den Harezim Ham Hacı Muham-med’e (03-04), II Sultan Selim II den Kırım Hanı Devletgerey I e (05), III Sultan Selim II den Leh Kralı Sigizmund’a (06-08), IV MaPtsev’in sözleri (Raporu) (09-022), NovosiPtsev’in raporu (023-025), VI Taranowski’nin Seyahatnamesi (027-048), VII Sultan Selim II den Çar İvan IV a (049-050), VIII Kırım büyüklerinden Şirin Ali Bey’c hüküm (051-052), IX Piyale Paşa’ya hüküm (053-054), X Nogay Beylerinden Urus Mirza’ya name (055-056), XI Ka-zanh (?) Rahman Kulu’nun yazısı (057-058), XII Âli, Künhü’l-Ahbar’dan (059-062), XIII Karaçelebi-zade Ravzatü’l-Ebrar’darı (063), XIV Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar’dan (064-065), XV Muhammed Rıza, Essebü’s-Seyyâr’dan (066-067), XVI Evliya Çelebi Seyahatnamesinden (068-069)

Yorum Yapılmamış

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.