Kırım Karasubazar’da Sosyo-Ekonomik Hayat
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Zeynep ÖZDEM. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010   Özet: Bu çalışma, Karasu defterlerine ait veriler ışığında, ana kaynak ve araştırma-inceleme eserlerden de istifade edilerek hazırlandı. İçindekiler: TABLOLAR ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ A. Bir Kırım şehri: Karasubazar B. Kaynaklar ve araştırmalar I. ŞEHRİN İDARÎ YAPISI VE GÖREVLİLERİ A. İdarî yapı B. Görevliler II. İNSANLAR, MEKÂNLAR, KURUMLAR A. Şehrin nüfusu ve demografı B. Mahalle hayatı III. KÖLELER A. Karadeniz’de geleneksel insan ticâreti B. Tasvir, kaynak, istihdam C. Satış, efendi-köle ilişkisi, azad IV. PARA POLİTİKASI, ESNAF VE TÜCCAR A. Para politikası B. Esnaf ve tüccar SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER TABLOLAR Tablo 1: Şehirde Görev Yapmış Kadılar Tablo 2 : İki Seyyidin Terekesi Tablo 3: Şehirde Görev Yapmış Eminler Tablo 4: İncelenilen Terekelere Göre Şehrin Nüfusuna Ait Veriler Tablo 5: Şehrin Mahalleleri Tablo 6: Şehir Sakinlerinin Ev Sahipliği Durumu Tablo 7: Kişi Sayısına Göre Aileler Tablo 8: Çocuk Sayısına Göre Aileler Tablo 9: Çeşitli Mahallelerde Toplanan Vakıf Akçeleri Tablo 10: Şehir Sakinlerinin Servet Dağılımı Tablo 11: Esnafın Servet Dağılımı Tablo 12: Şehrin En Zengini Tablo 13: Köle Sahibi Kadınlar Tablo 14: Köle Sahibi Erkekler Tablo 15: Şeyh Abdülaziz Efendi’nin Köleleri Tablo 16: Mahmud Çelebi’nin Köleleri Tablo 17: 1095/1684 Rûz-ı Hızır’da Bakkalâna Verilen Narh Listesi Tablo…