Sanadan Yañğırağan Şiirler Санадан янъгъырагъан шиирлер
Kiril , Kırım Tatarca , Kitap / 26 Aralık 2017

Riza YUSUF Akmescit: ., 2009 Dil : KırımTatarca Alfabe : Kiril Риза Фазыл Кириш сёз ерине 3 Риза Юсуф Меним къысметим 5 ЭДЕБИЯТЫМЫЗНЫНЪ АЛТЫН САИФЕЛЕРИ Исмаил Гаспринский Къырым 12 Аман, огълум! 12 Номан Челебиджихан 13 Ант эткенмен 13 Савлукъман къал татарлыкъ 15 Бекир Чобан-зале 17 Бир изин беоинъиз 17 Тувгъан тиль 18 Булутлар, булутлар 19 Джаныкъ къавал 19 Амди Гирайбай 20 Яш татарларгъа 22 «Ант эткенмен» айтаман 22 Шевкъий Бекторе 24 Татарлыгъым 26 Абдуллла Лятиф-заде 26 Бер! 28 Мемет Ниязий 28 Добруджадан сизге селям кетирдим 30 Мемет Нузет 30 Ногъайнынъ адагъы 32 Эшреф Шемьи-заде 32 Юрегиме 34 Эльвида! 37 Шамиль Алядин 39 Аджизлик иле чатышув 39 Джынгъыз Дагьджы 41 Севдигим Ялта 41 Беринъиз атамнынъ къылычын манъа 4? Юнус Темиркъая 43 Мен сенсиз кечалмам 43 Мемет Севдияр 45 Эльвида, Ватан! 45 Фикрет Юртер 47 Ватан, сенден тилегим! 47 Черкез-Али 49 Омюрлик борджлумыз 49 Тапсам да анамны 50 Идрис Асанин 51 Ватан дуйгьусы 51 Меним антым 52 Риза Фазыл 54 Бу демек Ватандыр! 54 Багьышла 55 Шакир Селим 57 Багъышлав 57 Сачым агъарды 60 Сагь ол, озьбек 60 Шерьян Али 62 Севги ренки 62 Ахмед Ихсан Къырымлы 66 Гузель Къырым 66 Гюнер Акъмолла 68 Неден? 68 Гюнерден Ризагьа 70 Къыяседдин Утеу 71…