Karay Türklerinin Dili
Kitap , Latin , Türkçe / 5 Ocak 2018

Selma GÜLSEVİN. Türk Dil Kurumu Yayınları: 1165, Ankara, 2016.   ISBN: 9789751631732 534 sayfa, Karayca; Hazar Devleti’nin bakiyesi kabul edilen, Museviliğin Karia mezhebini kabul etmiş olan Karayların dilidir. Bu dil, Türk dilinin Kıpçak lehçelerinden biridir. Karay Türklerinin Dili başlıklı bu eserde, Karaylar ve Karayca ile ilgili bilgiler, Troki diyalekti ile yazıya geçirilmiş çeşitli eserlerden seçme metinler ve onların Türkiye Türkçesine aktarımları ile dil incelemeleri ve söz dizini bulunmaktadır.