Kırım Dramı: Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Kemal ÖZCAN İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2010 ISBN : 978-9944-118-48-4   Dünyanın görmediği zulüm… Kırım Türkleri, asırlar boyunca yaşadıkları vatanın stratejik öneme sahip olmasından dolayı sürekli olarak Rusların baskısı altında kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğunun Karadeniz’in kuzeyinden çekilme mecburiyeti bölge için sonun başlangıcı olmuştur… Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı himayesine giren Kırım Tatar Hanlığı, ‘Karadeniz siyaseti’ çerçevesinde hep bir güvenlik unsuru olagelmiştir. Ancak 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması’yla, Kırım’ın Osmanlı himayesinden çıkışı sonrasında 1783’te Rusya tarafından ilhakı, Kırım Türklerinin hayatında, günümüze kadar sürüp gelen çok dramatik ağır olayların yaşanmasına sebep olmuştur. 134 yıl boyunca Rus Çarlığı tarafından yok edilmeye çalışılan Kırım Türkleri, 1917 yılındaki Sovyet Devrimi’nden sonra aksine vaadlere rağmen daha beter imha hareketlerine maruz kalmış, tarihin büyük kan dökücülerinden Stalin, 1944 senesinde Türkleri yerlerinden, yurtlarından kazıyarak, hayvan vagonlarında Sibiryalara, Rusya içlerine sürmüştür. O zoraki göçlerde birçok muhacirin yollarda öldüğünü söylemeye gerek yok. Fakat dünya, Ermenilere dair her iddiaya kulak kabartırken bu insanlara yapılan zulmü hiçbir zaman görmemiştir. İşte bu eser, Sovyetler Birliği döneminde Kırım Tatar Türklerinin maruz kaldığı kitlesel sürgün hareketini işlemektedir. Bir halkın tamamen kendi dallarına tutunarak, sırtını kimseye dayamadan, her sene “18 Mayıs gününü soykırım günü ilan edelim” diye uluslararası arenada ağlamadan, kan akıtmadan, kana bulaşmadan, onur ve vakarla…

Vatana Dönüş
Kitap , Latin , Türkçe / 21 Aralık 2017

Kemal ÖZCAN. Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul, 2002. Vatana Dönüş, Kırım Türklerinin Sürgünü ve Milli Mücadele Hareketi (1944-1991) adlı bu çalışmada, asırlardır yok edilmek istenen bir toplumun hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin himayesi altında yaşayan Kırım Türklerinin Rus hakimiyeti altına girmesiyle birlikte (1783) sistemli bir şekilde ortadan kaldırma siyasetinin bir uzantısı olarak, Sovyetler Birliği zamanında topluca vatanlarından çıkarılarak sürgün edilmeleri bu kitapta konu edilmektedir. Büyük oranda bugüne kadar yayınlanmamış Sovyet arşiv belgelerinden istifade edilerek hazırlanan eserde, Kırım Türklerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman orduları ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle topraklarından sürülmeleri Alman ordularına karşı savaşan Kızıl Ordu ve Partizan birliklerinde yer alan Kırım Türklerinin durumu mevzu edilmektedir. Bu kitapta yok edilmek istenen bir milletin varolma kavgası bütün yönleriyle gözler önüne serilmektedir. ISBN: 9756596112 284 Sayfa , Karton Kapak, 1. Hm. Kağıt, 16.5 x 23.5 cm.