1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca’nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Halime Kozlubel DOĞRU Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011   ISBN : 978-975-16-2351-5 Açıklama : Giriş A) XIX. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca Kazaları B) Araştırma Sırasında Başvurulan Kaynaklar I. Bölüm Kuzeydoğu Bulgaristan’da eliorman ve Dobruca A) Deliorman ve Dobruca’nın Coğrafi Konumu B) Tarihte Kuzeydoğu Bulgaristan C) II. İzzeddin Keykavüs ve Türklerin Sağ Kol’da Görünmesi D) XIV. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca’da Türkler E) XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri F) XIX. Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları G) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Sonucu H) Büyük Göç İ) XIX. Yüzyılda Sağ Kolda İdari ve Mali Teşkilatın Kurulması II. Bölüm Deliorman ve Dobruca Kazalrı I. Hezargrad (Razgrad) Kazası A) Kaza Merkezi: Hezargrad B) Hezergrad Kazasının Nüfus ve Demografik Görüntüsü C) Hezergrad Kazasının Ekonomik Durumu D) Hezergrad Kazasında Vergiler E) Hezergrad Kazasında Hayvancılık F) Hezergrad Kazasında Meslekler II. Eski Cuma Kazası A) Eski Cuma Kazasının Genel Durumu B) Eski Cuma ile Köylerde Nüfus ve Demografik Durum C) Eski Cuma Kazasının Ekonomik Durumu D) Eski Cuma Kazasında Vergiler E) Eski Cuma Kazasında Hayvancılık F) Eski Cuma Kazasında İş Yerleri ve MEslekler III. Şumnu Kazası A) Şumnu Kazasının Genel Durumu B) XIX. Yüzyılda Şumnu Kazasının Nüfus ve Demografik Görüntüsü C) Şumnu Kazasının ekonomik Durumu D) Şumnu Kazasında Vergiler E) Şumnu Kazasında Hayvancılık…