A Crimean Karaim-English Dictionary
İngilizce , Kitap , Latin / 5 Ocak 2018

A Crimean Karaim-English Dictionary Kırım Karayca – İngilizce Sözlük Gülayhan AQTAY, Henryk JANKOWSKİ Department of Asian Studies, Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz Univ., Poznan, 2015 ISBN: 9788392799047 493 sayfa

Eliyahu Ben Yosef Qilci’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature (2 Cilt)
İngilizce , Kitap , Latin / 28 Aralık 2017

Gülayhan AQTAY. İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları, 2010 ISBN : 9789944761918 Açıklama : 1425 sf. Bu kitap, Kırım Karaylarının mecume, Osmanlılarınsa mecmua diye adlandırdıkları, Türk ve Karay edebiyatına elyazması bir eserin ilk tenkitli yayınıdır. Söz konusu elyazması 1903-1904 ve 1910 yıllarında Eliyahu ben Yosef Qılcı tarafından Bahçesaray’da istinsah edilmiştir. İçerdiği edebiyat metinlerinin dili çoğunlukla Kırım Türkçesi olsa bile, bu dilde pek çok Kırım Tatarcası ve Karayca kelime ile gramer özelliği bulunmaktadır. Bu yayınla okurlar, şu ana kadar az tanınmış, Türkçe konuşan ve çeşitli kültürlerin geçiş noktasında yaşayan milli ve dini bir azınlıkla tanışacaktır.