Emel
Latin , Süreli Yayın / 25 Aralık 2017

ISBN : 1304-7744 Emel, 1 Ocak 1930 tarihinde Romanya’nın egemenliği altındaki Güney Dobruca’nın Hacıoğlu Pazarcık şehrinde Müstecib Ülküsal ve 9 arkadaşı tarafından çıkarılmaya başlanan fikir ve kültür dergisidir. Emel Kırım Milli Davasının sesi, Kırım Milli hareketinin yayın organı olarak Kırım Tatarlarının fikir ve kültür hayatında müstesna bir yerdedir. Yayın hayatı boyunca bilhassa diasporadaki Kırım Tatar aydınlarının çevresinde birleştiği bir çekim ve fikir merkezi olmuş, Emel’in idare ve yazar kadroları Emelci adıyla anılır olmuşlardır. 1930-1940 arası Dobruca’da (Romanya), Müstecib Ülküsal’ın Türkiye’ye göç etmesinden sonra 1960’ta yeniden Ankara’da çıkmaya başlayan dergi 1998’e kadar kesintisiz yayınlanmıştı. 2009’a kadar süren bir boşluktan sonra tekrar yayın hayatına başlayan Emel bugün Emel Kırım Vakfı bünyesinde yayınına devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi ve arşiv için: www.emelvakfi.org