Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri)
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Akdes Nimet KURAT . Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. ISBN : 978-975-16-2421-5  Açıklama : Sultan II. Mehmed 1453’te İstanbul’u fethetmekle bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Az sonra Osmanlı İmparatorluğu devrin en kudretli devleti ve dolayısıyle İslam dünyasının önderi mevkiine yükselmiş oldu. Osmanlı Devleti 1402’deki Timur darbesinden sonra çökmedi, bilakis süratle kendini toparladı ve Fatih Sultan Mehmed II. devrinde bütün Karadeniz çevresini ele geçirmek suretiyle, hegemonyasını “İdil boyu”na yakın sahaya kadar yaydı. *** ÖNSÖZ GİRİŞ I YAYINLAR VE KAYNAKLAR Genel özellikteki eserler (3-13), Tetkikler (13-19), Türkçe Kaynaklar (19-32), Rusça Kaynaklar (32-36), Lehçe ve Almanca Kaynaklar, İstanbul’daki yabancı elçilerin bildirileri (36-44) II XVI YÜZYILDA KARADENİZİN KUZEYİNDEKİ DURUM Osmanlı Devletinin kuzey siyaseti (45-51), Azak Kalesi ve çevresi (51-54), Kuzey Kafkaslardaki durum (54-57), Nogaylar (57-65), İdil Boyu ve Moskova Rusyası-tıra yayılış siyaseti (65-83), Kırım Hanlığı (83-87), Lehistan’ın Moskova’ya karşı harekete geçirilmek istenmesi (87-92) III 1569 YILI SEFERİ Seferin Başlangıcı (93-98), Selim II nin tahta çıkışı ve Astarhan seferinin katileşmesi (98-107), Kanal meselesi (107-110), Sefer hazırlıkları (110-116) IV SEFER Azak Kalesine hareket (117-119), Don boyuna hareket ve gemileri sürükleme teşebbüsü (119—125), Astarhan karşısında Türkler (126-135) V SEFERİN SONU Astarhan’dan Azak kalesine dönüş ve büyük felâket (136-148), Moskıı Kralı ile diplomatik münasebetler ve Terek Kalesinin yıktırılması (148-152), Devletgerey Han’ın Moskova’yı yakışı…

Türkiye ve Rusya (XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri) 1789-1919
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Akdes Nimet KURAT Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011   ISBN : 9789751624048 Türkiye tarihinin son üçyüz yıl içindeki devrinin, siyasi, diplomatik ve askeri yönlerden en mühüm kısmını Rusya ile olan münasebetleri teşkil etmektedir. Bu iki devlet arasında, başta askeri olmak üzere çok çeşitli karşılaşmalar vuku bulmuştur. Nitekim Petro I. dan itibaren Türkiye ile Rusya arasında, I. Dünya savaşı dahil, dokuz büyük savaş yapılmıştır. Bunlardan ikisi hariç (1711 Prut savaşı, 1856 Kırım savaşı) bütün harplerde Türkiye yenilmiştir. Bilhassa Katerina II. ile başlayan Rus-Türk savaşları, XIX. y. yıl sonlarına kadar, Türkiye’nin büyük arazi kayıplarına yol açtığı gibi, 1878 Şubatında Rus ordularını ta İstanbul surlarına kadar getirmiştir. *** ÖNSÖZ KISALTMALAR I. TÜRKİYE ÜZERİNE YÖNELTİLEN RUS BASKISI VE TARİHÇESİ Rus tarihinin başlangıcından Büyük Petro’ya kadar (1-10), Büyük Petro ve halefleri devri (11-24), Katarina II. devri, Küçük-Kaynarca muahedesi ve sonrasI (24-40), Rus-Türk ittifakları (40-52) II. ÇAR NÎKOLA I. DAN SULTAN ABDÜLHAMİD’E KADAR 1828/29 Rus-Türk savaşı ve Edrine Muahedesi (53-59), Rus kuvvetlerinin Boğaza gelişleri ve Hünkâr iskelesi muahedesi (59-65), Kırım harbi ve Paris muahedesi (65-91). III. SULTAN ABDÜLHAMÎD II. ZAMANINDA TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ Rusya’daki Müslümanları kışkırtma tasarısı (92-96), Sultan Abdülhamid II. in Rusya’ya yaklaşma denemeleri (97-111), Ermeni kargaşalıkları ve Rusların 1896/97 de İstanbul Boğazı(Bosfor)na baskın hazırlıkları (111-121), Boğazlara karşı 1900 deki…