Nogay Halk Yırları (Nogay Halk Şarkıları)
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Mustafa YILDIZ İstanbul: Kömen Yayınları, 2010 Çağatayca sonrası ortaya çıkmış olan Türk yazı dillerinden birisi de Nogay Türkçesi’dir. Nogaylar ve onların dilleriyle ilgili ilk araştırmalar 18. yüzyılın ortalarında Rusya merkezli başlamıştır. Türkiye’de ise bu çalışmaların tarihi 20. yüzyılın ortalarını bulmuştur. Genel olarak çağdaş Türk yazı dilleriyle ilgili araştırmaların önemli ölçüde artış gösterdiği tarih ise Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinden sonraki yıllar olmuştur. Bugün itibarıyla önemli ölçüde bir birikime ulaşmış olan bu çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Biz de elinizdeki bu kitapla Nogaylar ve Nogay Türkçesi ile ilgili olarak bu alandaki araştırmalar bir katkıda bulunmak istedik. Eseri hazırlarken sadece akademik alandaki ilgiyi değil aynı zamanda Türkolojiye gönül vermiş olanların ilgisini de gözettik. Ayrıca bu kitabın, 19. yüzyılda Dağıstan’ın Rus idaresine girmesiyle bölgeden Türkiye’ye göç eden Nogaylar’ın da dikkatini çekeceğini ümit ediyoruz

Kolıma Mahkumları
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

İbrahim SALAHOV. İstanbul: Roza Yayınevi, 2010 ISBN : 6055676131 Açıklama : 268 sayfa Kitap Kağıdı 13,5×21 cm Karton Kapak Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Elinizdeki bu kitap Tatar yazarı İbrahim Salahov’un (1911–1998) Kolıma Hikeyeleri adlı (1989) eserinin Türkiye Türkçesine aktarılmış şeklidir. Salahov, Stalin dönemi baskı politikaları doğrultusunda haksız yere hapis ve sürgün ile cezalandırılmış Tatar aydınlarından biridir. Cezasını tamamladıktan sonra mahkûmiyet ve sürgün hatıralarını yirmi dört yıl gibi uzun bir sürede gizli bir şekilde bu eserinde işler. 1981’de tamamladığı romanını uzun yıllar kutu içinde bahçesinde gömülü bırakır. Kolıma Hikeyeleri adlı eserinde yazar, Stalin’in uyguladığı acımasız entelektüel katliamını anlatmıştır. Stalin’in baskıları, öncelikle halk arasındaki entelektüelleri hedef alır. Bunlar arasında sanatçılar, şairler, yazarlar ve bilim adamları vardır. Salahov’a göre, yaşanan bu faciaların tek suçlusu Stalin değildir. O, anlattığı olaylar vasıtasıyla suçu bütün sistemde, totaliter sistemi ortaya çıkaran, onu yetiştiren kişilerde bulur. Kolıma Hikeyeleri’nin ana düşüncesi Stalin’in baskısına maruz kalmış halkın kaderini ortaya koymaktır. Salahov, romanıyla o dönemde yaşananları açıkça anlatıp, bunları belgelerle ortaya koymuştur. Okuyucu, bu roman aracılığıyla, Stalin’in uyguladığı baskı politikalarının yansımalarını, bunların bir halkın kaderi üzerinde nasıl bir etki bıraktığını öğrenme fırsatı bulacaktır.

Kırım Karasubazar’da Sosyo-Ekonomik Hayat
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

Zeynep ÖZDEM. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010   Özet: Bu çalışma, Karasu defterlerine ait veriler ışığında, ana kaynak ve araştırma-inceleme eserlerden de istifade edilerek hazırlandı. İçindekiler: TABLOLAR ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ A. Bir Kırım şehri: Karasubazar B. Kaynaklar ve araştırmalar I. ŞEHRİN İDARÎ YAPISI VE GÖREVLİLERİ A. İdarî yapı B. Görevliler II. İNSANLAR, MEKÂNLAR, KURUMLAR A. Şehrin nüfusu ve demografı B. Mahalle hayatı III. KÖLELER A. Karadeniz’de geleneksel insan ticâreti B. Tasvir, kaynak, istihdam C. Satış, efendi-köle ilişkisi, azad IV. PARA POLİTİKASI, ESNAF VE TÜCCAR A. Para politikası B. Esnaf ve tüccar SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER TABLOLAR Tablo 1: Şehirde Görev Yapmış Kadılar Tablo 2 : İki Seyyidin Terekesi Tablo 3: Şehirde Görev Yapmış Eminler Tablo 4: İncelenilen Terekelere Göre Şehrin Nüfusuna Ait Veriler Tablo 5: Şehrin Mahalleleri Tablo 6: Şehir Sakinlerinin Ev Sahipliği Durumu Tablo 7: Kişi Sayısına Göre Aileler Tablo 8: Çocuk Sayısına Göre Aileler Tablo 9: Çeşitli Mahallelerde Toplanan Vakıf Akçeleri Tablo 10: Şehir Sakinlerinin Servet Dağılımı Tablo 11: Esnafın Servet Dağılımı Tablo 12: Şehrin En Zengini Tablo 13: Köle Sahibi Kadınlar Tablo 14: Köle Sahibi Erkekler Tablo 15: Şeyh Abdülaziz Efendi’nin Köleleri Tablo 16: Mahmud Çelebi’nin Köleleri Tablo 17: 1095/1684 Rûz-ı Hızır’da Bakkalâna Verilen Narh Listesi Tablo…

Kırım’ın Ebedi Sesi Cengiz Dağcı
Kitap , Latin , Türkçe / 26 Aralık 2017

 İsa KOCAKAPLAN İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 2010 ISBN : 9756186510  Açıklama : 240 sayfa. 13,5×21,5 cm. Karton Kapak Günümüzde başta Ermeni lobileri olmak üzere çeşitli lobilerin Türkiye’yi zor duruma düşürme çabaları, büyük ölçüde bizim geçen yüzyıldaki acılarımızın edebiyata ve sinemaya yansımayışındandır. O korkunç acılarımız için hikâyeler ve romanlar yazmadık. Belgeseller ve filmler çekmedik. Ağıtlar bestelemedik. Resimler yapmadık… Acılarımız, ölenlerle gömüldü gitti. Onların anaları, babaları, kardeşleri, sevgilileri… sadece birkaç türkü, birkaç ağıt yaktılar. Bu acıyı sadece onlar duyuruyor şimdi gönüllere… Bu çekilenleri asıl duyuracak olanlar; aydınlar, edebiyatçılar, şairler, tiyatrocular, sinemacılar gibi yetişmiş ve evrensel dille konuşabilecek insanlardır… Dünya, ancak o zaman bu büyük trajediden haberdar olur. 93 Harbi’nden İstiklâl Savaşı’na uzanan süreçte verdiğimiz beş milyon kaybın, Türk’e karşı yapılmış acımasız bir soykırım olduğu, işte o zaman apaçık ortaya çıkar. Ne acıdır ki, bunu bizim aydınımız ve edebiyatçımız yapamadı… Bir kişi hariç…O kişi, Cengiz Dağcı’dır. Dağcı, Kırım Türklerine uygulanan soykırımı, kardeşlerimizin çektiği acıları, hiç silinmeyecek şekilde eserlerine nakşetti. Cengiz Dağcı’nın yalnız ve onurlu mücadelesini bu kitapla daha yakından tanıyacaksınız.