Sanadan Yañğırağan Şiirler Санадан янъгъырагъан шиирлер

26 Aralık 2017

Riza YUSUF

Akmescit: ., 2009

Dil : KırımTatarca Alfabe : Kiril

Риза Фазыл Кириш сёз ерине 3 Риза Юсуф Меним къысметим 5 ЭДЕБИЯТЫМЫЗНЫНЪ АЛТЫН САИФЕЛЕРИ Исмаил Гаспринский Къырым 12 Аман, огълум! 12 Номан Челебиджихан 13 Ант эткенмен 13 Савлукъман къал татарлыкъ 15 Бекир Чобан-зале 17 Бир изин беоинъиз 17 Тувгъан тиль 18 Булутлар, булутлар 19 Джаныкъ къавал 19 Амди Гирайбай 20 Яш татарларгъа 22 «Ант эткенмен» айтаман 22 Шевкъий Бекторе 24 Татарлыгъым 26 Абдуллла Лятиф-заде 26 Бер! 28 Мемет Ниязий 28 Добруджадан сизге селям кетирдим 30 Мемет Нузет 30 Ногъайнынъ адагъы 32 Эшреф Шемьи-заде 32 Юрегиме 34 Эльвида! 37 Шамиль Алядин 39 Аджизлик иле чатышув 39 Джынгъыз Дагьджы 41 Севдигим Ялта 41 Беринъиз атамнынъ къылычын манъа 4? Юнус Темиркъая 43 Мен сенсиз кечалмам 43 Мемет Севдияр 45 Эльвида, Ватан! 45 Фикрет Юртер 47 Ватан, сенден тилегим! 47 Черкез-Али 49 Омюрлик борджлумыз 49 Тапсам да анамны 50 Идрис Асанин 51 Ватан дуйгьусы 51 Меним антым 52 Риза Фазыл 54 Бу демек Ватандыр! 54 Багьышла 55 Шакир Селим 57 Багъышлав 57 Сачым агъарды 60 Сагь ол, озьбек 60 Шерьян Али 62 Севги ренки 62 Ахмед Ихсан Къырымлы 66 Гузель Къырым 66 Гюнер Акъмолла 68 Неден? 68 Гюнерден Ризагьа 70 Къыяседдин Утеу 71 Тюшюмни козюмнен корьдим 71 Юнус Къандым 74 Къара денъиз 74 Козьяш чешмеси янында 75 Нейлейим? 76 Иса Абдураман 78 Ич битмеди курешимиз 78 Билял Мамбет 81 Денъизде 81 Аблязиз Велиев 83 Татарлыгъым 83 Певат Зети 85 Тилинъден вазгечме 85 Дилявер Осман 87 Къырымым, Къазаным 87 Заваллы татар 88 Норик Ширин 90 Не себептен? 90 Бугъра Алпгерай 92 Париж акъшамлары 92 РИЗА ЮСУФНЫНЪ ШИИРЛЕРИ Ана къальби 96 Гъурбетликте бала эдим 98 Сельби тереги 101 Майыс айнынъ он секизи 102 Къуванч корьмей юрегим 106 Санада “Учан – Сув” 108 Чобан оюнынынъ устазы 110 Бестекяр 111 Юрткъа къайтып дестан олдынъ 112 Эльвида, достум 113 Санамызнынъ йылдызы 114 Сизге селям кетирдим мен 115 Эскендернинъ йылдызы 118 Хайырлав 120 Сизге тазим этемиз 121 Бильмейим 122 Озьгюн истидат саиби Шерьян АЛИ 123 Фоторесимлер 127

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.