Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler (1905-1916)


Hakan S. KIRIMLI

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1996

Bu kitap, E.J Brill Yayınevi tarafından yayınlanmış bulunan National Movements and National Identity among the Crimean Tatars (1905-1916) (Leiden: E.J. Brill,1996) başlıklı kitabın tekrar gözden geçirilmiş Türkçe versiyonudur.

kaynakca.vatankirim.net