2011

Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Türkler


Neşe SARISOY KARATAY

İstanbul: Sinemis Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Qırım


Necip Hacı FAZIL

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2011

Dil : Kırım Tatarca   Alfabe : Latin

Reemtsma auf der Krim: Tabakproduktion und Zwangsarbeit unter der deutschen Besatzungsherrschaft 1941-1944


Jan-Peter ABRAHAM

Almanya: Nautilus, 2011

Dil : Almanca   Alfabe : Latin

1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca'nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu


Halime Kozlubel DOĞRU

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri)


Akdes Nimet KURAT

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye ve Rusya (XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri) 1789-1919


Akdes Nimet KURAT

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Dobruca Hikayeleri


Saim Osman KARAHAN

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2011

Dil : Kırım Tatarca   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

İsmail Gaspıralı : Unutturulan Türkçü, İslamcı, Modernist


Nadir DEVLET

İstanbul: Başlık Yayın Grubu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Kırım Savaşı’ndan Sonra Anadolu’ya Yapılan Göçler ve Amasya’da İskan Edilenler


Emine ALTUNAY ŞAM

Ankara: Pegem Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

The Crimean Khanate and Poland-Lithuania


Dariusz Kolodziejczyk

: Brill Academic Publishers, Incorporated, 2011

Dil : İngilizce   Alfabe :

XVII. Yüzyılın Birinci Yarısında Moskova Devletinin Tatarlarla Mücadelesi


A.A. NOVOSELSKIY

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe :

Bellek- İnsan- Eser: Cengiz Dağcı


 

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe :

Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler


Kemal KARPAT

İstanbul: TİMAŞ Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Millet Cevherleri & 1917 - 1920 ss. Millet Gazetasında Basılğan Edebiy-publisistik Eserler Antologiyası -Cilt 1
Millet Cevherleri & 1917 - 1920 ss. Millet Gazetesinde Basılan Edebi Eserler Antolojisi


Hasan Sabri AYVAZOV

Akmescit: KIRIM MÜHENDİSLİK ve PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ, 2011

Dil : Kırımtatarca   Alfabe : Latin

Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu


 

Bilecik: Bilecik Üniversitesi, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

..
kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net