Türkçe

Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler (1905-1916)


Hakan S. KIRIMLI

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1996

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Kırım Tatarları

Yüz Yılda Gaspıralı'nın İdealleri


 

İstanbul: Türk Ocakları Genel Merkezi, 2002

Yayına Hazırlayan : İsmail TÜRKOĞLU Cezmi BAYRAM Filiz BALOĞLU

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Yolunda Bir Ömür : Hatıralar


Müstecib ÜLKÜSAL

Ankara: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1999

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

İsmail Bey Gaspıralı


Hakan S. KIRIMLI

Ankara: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2001

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Kırım'dan Kalan Miras : HANSARAY


Nicole KANÇAL-FERRARİ

İstanbul: Klasik Yayınları, 2005

Dil : Türkçe   Alfabe :

Eski Fotoğraflarda Bir Zamanlar Kırım


Hakan S. KIRIMLI
Galina Vatslavovna DLUJNEVSKAYA

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006

Dil : Türkçe Rusça   Alfabe : Latin

1774 Küçük Kaynarca Andlaşması


Osman KÖSE

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

Dobruca'dan


Müstecib ÜLKÜSAL

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2007

Yayına Hazırlayan : Saim Osman KARAHAN

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 1 - Roman ve Hikâyeleri


İsmail Bey GASPIRALI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2003

Yayına Hazırlayan : Yavuz AKPINAR

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 2 - Fikrî Eserleri


İsmail Bey GASPIRALI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2004

Yayına Hazırlayan : Yavuz AKPINAR

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 3 - Dil, Edebiyat, Seyahat Yazıları


İsmail Bey GASPIRALI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2008

Yayına Hazırlayan : Yavuz AKPINAR

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Bir Kırım Tatar Göç Hikayesi : Abdurrahman Uz


F.Tutku AYDIN
Hasan AYDIN

Ankara: ., 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Sovyet Belgelerinde Kırım Dramı


Kemal ÖZCAN

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2007

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasındaki Yazar Cengiz Dağcı


Abdülvahap KARA

İstanbul: Ufuk Ötesi Yayınları, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Polatlı Kırım Türkçesi Ağzı


Zühal YÜKSEL

: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1989

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Kırım Hanlığının kuruluşu ve Osmanlı himâyesinde yükselişi, 1441-1569


Muzaffer ÜREKLİ

: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1989

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

1532-1577 yılları arasında Kırım hanlığı'nın siyası̂ durumu


Özalp GÖKBİLGİN

Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1973

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

Kırım: Kırım Türklerinin yerleşme ve göçmeleri


Ethem Feyzi GÖZAYDIN

: ., 1948

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım ve Kuzey Azerbaycan'da Türk Eserleri


Oktay ASLANAPA

İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1979

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı


Cemil KURNAZ
Halil ÇELTİK

: T.C. Kültür Bakanlığı, 2000

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Türkçesi kılavuzu


Mehmet Emin AGAR

İstanbul: ., 1991

Dil : Türkçe   Alfabe :

Kırım bibliyografyası: Türkiye Cumhuriyeti dönemi, 1923-1986


Hakan S. KIRIMLI

Ankara: ., 1987

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Osmanlılar zamanında yetişen Kırım mü'ellifleri


 

: T.C. Kültür Bakanlığı, 1990

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar şarkıları


Zsuzsa KAKUK

: Türk Dil Kurumu, 1993

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım hanlığı: menşei, kuruluşu : ve Osmanlı İmparatorluğuna bağlanması


Ahmed Süha ARSLANGİRAY

: Kırım Türk Kültür Derneği Neşriyatı, 1959

Dil : Türkçe   Alfabe :

Tozlu zaman perdesinde Kırım Karayları


Erdoğan ALTINKAYNAK

Haarlem: SOTA Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe :

Kırım halk türküleri


Emin BEKTÖRE

Eskişehir: Eskişehir Türk Kırım Kültür, Folklor ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, 1972

Dil : Türkçe   Alfabe :

Kırım Türk-Tatarları : Dünü, bugünü, yarını


Müstecib ÜLKÜSAL

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1980

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Bahçesaray


Özgür KARAHAN

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1994

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853 - 1856)


Kemal GURULKAN

Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Savaşı

Kırım Tatar Türkleri'nde Basın (1881-1990)


Kemal ÇAPRAZ

İstanbul: ., 1990

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım, Kazan ve Başkurt Türkçelerinde fiil


Zühal YÜKSEL

Ankara: ., 1992

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Diapora'daki Köylerimizden : Karakaya Köyü


Zühal YÜKSEL

İstanbul: ., 1994

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Rüyalarda : Ana ve Küçük Alimcan


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

İsmail Bey Gaspıralı İçin


Hakan S. KIRIMLI

Ankara: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Bazı Hatıralar


Cafer Seydahmet KIRIMER

İstanbul: Emel Kırım Vakfı, 1993

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Hatıralarda Cengiz Dağcı


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gamalıhaç ile Kızılyıldız Arasında


Patrik von MÜHLEN

İstanbul: Şema Yayınları, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Geçmişten Geleceğe Türkiye - Ukrayna Münasebetleri


Hakan S. KIRIMLI
M.Akif ALBAYRAK

Ankara: Türkiye-Ukrayna Dostluk Derneği, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Hilal Görününce


Sevinç ÇOKUM

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1984

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım’dan Londra’ya Cengiz Dağcı


İsa KOCAKAPLAN

: Damla, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'a Seyahat


Fatih KERİMİ

: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı)


Kenan ACAR

: Türk Dil Kurumu, 2001

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kulak Avcıları


Hasan DEVRİM

Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2001

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kurt Seyt & Shura


Nermin BEZMEN

: PMR Yayınları, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Molla Abbas'ın Avrupa Maceraları - (Frengistan Mektupları, Dâr-ı Rahat Müslümanları)


İsmail Bey GASPIRALI

: DA Yayıncılık, 2002

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM


 

: ., 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kurt Seyt ve Murka


Nermin BEZMEN

: PMR Yayınları, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Tevarih-i Tatar Han


 KEFELİ İbrahim Efendi

: EKHAD, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Vatana Dönüş


Kemal ÖZCAN

İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Yeşil Ada Kırım


M.Akif ALBAYRAK

Ankara: Türk Dünyası Kültür ve Sanat Derneği, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Ceyhan ve Yöresindeki Kırım Tatarları ve Nogaylar


Fatih KARAYANDI

Adana: Ceyhan Belediyesi Kültür Hizmetleri, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Dobruca'daki Kırım Türklerinde atasözleri ve deyimler


Müstecib ÜLKÜSAL

: ., 1970

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri


İlhan ÇENELİ

: ., 1997

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gaspıralı İsmail Bey Dilde, Fikirde, İşte Birlik


Cafer Seydahmet KIRIMER

: ., 

Dil : Türkçe   Alfabe :

Sürgünde Yeşeren Vatan Kırım


Kemal ÇAPRAZ

İstanbul: Turan Yayıncılık, 

Dil : Türkçe   Alfabe :

Muhammed Geray Han ve vasalları: Kırım tarihi


 

: Su Yayınları, 1979

Dil : Türkçe   Alfabe :

Dobruca ve Türkler


Müstecib ÜLKÜSAL

Köstence: Emel Kırım Vakfı, 1940

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

Son devir Kırım Tatar edebiyatı: tenkid tecrübeleri


Bekir Sıtkı ÇOBANZADE

: İleri Jurnalı İdaresi, 1928

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'da Türk Soykırımı


Necip HABLEMİTOĞLU

İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Kırımçaklar


Erdoğan ALTINKAYNAK

: SOTA Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Hanlarının Şeceresi


Hasan ORTEKİN

İstanbul: ., 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'da Türk Katliamı


Edige KIRIMAL

İstanbul: Toprak Yayınları, 1962

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Nurlu Kabirler


Cafer Seydahmet KIRIMER

: Emel Kırım Vakfı, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Şefika Gaspıralı ve Rusya'da Türk Kadın Hareketi (1893-1920)


Necip HABLEMİTOĞLU

Ankara: ., 1998

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gaspıralı İsmail


Necip HABLEMİTOĞLU

İstanbul: Bir Harf Yayınları, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Sibirya'dan Nazi Kamplarına


Ayşe Buket COŞKUNER

İstanbul: Ufuk Ötesi Yayınları, 2007

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Sürgün Soykırım

Türk Lehçeleri Grameri


 

Ankara: Akçağ Yayınları, 2008

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Savaşçı Doktorun İzinde


M.Rıza SERHADOĞLU

İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri


İsmail Bey GASPIRALI

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2006

Yayına Hazırlayan : Sabri ARIKAN

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anneme Mektuplar


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1988

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Badem Dalına Asılı Bebekler


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Bay John Marple'in Son Yolculuğu


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Bay Markus Burtonun Köpeği


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Ben ve İçimdeki Ben (Yansılar' dan Kalanlar)


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1997

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Benim Gibi Biri


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2005

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Biz Beraber Geçtik Bu Yolu


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1996

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Dönüş


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Genç Temuçin


Cengiz DAĞCI

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2005

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi - 13 : Kırım Türk - Tatar Edebiyatı


 

Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1999

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Millî Kurtuluş Hareketinin Kısa Tarihi


Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Cafer Seydahmet Kırımer'in Günlüğü


Cafer Seydahmet KIRIMER

Ankara: Polatlı Kırım Derneği, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Çarlık Hakimiyetinde Kırım Faciası


Ahmet ÖZENBAŞLI

: EKHAD, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Dikenli İlişkiler (KIRIMLI BİR ÖĞRETMENİN ANILARI VE ŞİİRLERİ)


Fevzi ALTUG

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2005

Yayına Hazırlayan : İnci BOWMAN

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Dobruca'nın Davuşı -2


Mehmet Vani YURTSEVER

Köstence: Editura Europolis, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

Bir İnsan Hakları savunucusu : Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu


Hamdi MERT

: ., 2000

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

1905-1907 Yılları Rusya Müslümanlarının Siyasi Kimlik Arayışı


Yrd. Doç. Dr. Giray Saynur BOZKURT

İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları, 2008

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatarları
-


Alan W. FISHER

İstanbul: Selenge Yayınları, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kayıp Tamga


Fatih KARAYANDI

Adana: ., 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Emel


Saim Osman KARAHAN

İstanbul: Emel Kırım Vakfı, 1930

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Türkçesi - Dil Özellikleri Metinler Sözlük


Hülya SAVRAN

İstanbul: Asi Kitap, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Rusların Gözünden Osmanlı Rus Savaşları


A.B. ŞİROKORAD

İstanbul: Selenge Yayınları, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Türklerinin Siyasî Önderi : CAFER SEYDAHMET KIRIMER - Hayatı ve Eserleri


Ö. ÖZCAN

Ankara: Türk Ocakları Genel Merkezi, 2008

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Nogay Türkçesi Grameri - Ses ve Şekil Bilgisi


Dilek Ergönenç AKBABA

Ankara: Grafiker Yayınları, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552- 1917)


İlyas TOPSAKAL

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Bir Güzel Gurbet Kırım


Seher DURMAZ

İstanbul: Kaynak Yayınları, 2003

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Geleneksel Kırım-Türk Yemeklerinden Örnekler


Ayşe AKTAŞ (Önder)

: Siyasal Kitabevi, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım - Kuzey Kafkasya ( Sosyal Antropoloji Araştırmaları)


Yaşar KALAFAT

: AVSAM, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Kan Ağlıyor


Yavuz BAHADIROĞLU

: Nesil Yayıncılık, 1988

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatarlarının Vatana Dönüşü


Ayşegül-İsmail AYDINGÜN

Ankara: AKMB, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876)


Abdullah SAYDAM

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'daki Soykırımı Unutmayınız


Sabri ARIKAN

İstanbul: ., 1994

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Nogay


Fatih KARAYANDI

Adana: ., 2005

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar İlm-i Sarfı


Bekir Sıtkı ÇOBANZADE

Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan kırım tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade alanı olarak "tepreş"


İlhan ERSOY

İzmir: ., 2008

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Diaspora

Kırım Türkleri


Mehmet MAKSUTOĞLU

İstanbul: Ensar Neşriyat, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım El Sanatlarının Dünü ve Bugünü


H.Feriha AKPINARLI

Ankara: AKMB, 2004

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Kültür Evi


Hasan KIRIMER

Eskişehir: Eskişehir Valiliği, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik bağlamında İstanbul'da yaşayan Kırım Türk-Tatar kadınları


Gözde MİRZA

İstanbul: ., 2007

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırımlı Türk Şair ve Bilgini Bekir Sıdkı Çobanzade


İsmail OTAR

İstanbul: ., 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Faciası ve Mustafa Cemiloğlu


Mustafa NURETTİNOĞLU

: Bedir Yayınevi, 1976

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Emelimiz Kırım


 

: ., 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Yüzbinlerin Sürgünü: Türksüz Kırım


Necip HABLEMİTOĞLU

İstanbul: ., 1974

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım


Martin BRONEVSKI

: ., 1970

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Bülteni


Nail AYTAR

Ankara: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Postası


 

Eskişehir: Eskişehir Kırım Derneği, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'ın Ebedi Sesi Cengiz Dağcı


İsa KOCAKAPLAN

İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

1944 Arabat Türkleri


Murat SOYSAL

İstanbul: Parşömen Yayınları, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Sürgün Soykırım

Kırım'da İlk Ezanlar


Abdurrahim DEDE

İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Karasubazar'da Sosyo-Ekonomik Hayat


Zeynep ÖZDEM

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kolıma Mahkumları


İbrahim SALAHOV

İstanbul: Roza Yayınevi, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Nogay Halk Yırları (Nogay Halk Şarkıları)


Mutafa YILDIZ

İstanbul: Kömen Yayınları, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kene Kaos


Vedat Fikri HALLAÇ

İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Altın Orda ve Rusya Altın Orda ve Rusya - Rusya Üzerindeki Türk Tatar Etkisi


İlyas KAMALOV

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2009

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Altın Orda Altın Orda

Kırım Dramı: Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi


Kemal ÖZCAN

İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Osmanlı Hakimiyetinde Kefe 1475 - 1600


Yücel ÖZTÜRK

Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2000

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Ritüeli 'TEPREŞ' Ekseninde: Diaspora, Kimlik ve Müzik


İlhan ERSOY

İzmir: Ege Üniversitesi, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe :

Anahtar kelimeler : Diaspora İsmail Bey Gaspıralı

Milli Duygu


Cafer Seydahmet KIRIMER

Ankara: Kırım Gelişim Vakfı, 2009

Yayına Hazırlayan : Sabri ARIKAN

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kalgay


Adnan SÜYEN

Bursa: Bursa Kırım Türkleri Derneği, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Masalları


Nedim BAKIRCI

Konya: Kömen Yayınları, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Masal

Yalta'dan İzmir'e


Ayşe Nil ALTAY

İstanbul: Bence Yayınları, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Diaspora

Kırım Karaycasının Katık Mecuması Metin - Sözlük - Dizin


Tülay ÇULHA

İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Çokrak


Fatih ERGE

Tekirdağ: Tekirdağ Kırım Derneği, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Türkler


Neşe SARISOY KARATAY

İstanbul: Sinemis Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Bellek- İnsan- Eser: Cengiz Dağcı


 

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe :

XVII. Yüzyılın Birinci Yarısında Moskova Devletinin Tatarlarla Mücadelesi


A.A. NOVOSELSKIY

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe :

Kırım Savaşı’ndan Sonra Anadolu’ya Yapılan Göçler ve Amasya’da İskan Edilenler


Emine ALTUNAY ŞAM

Ankara: Pegem Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü
Dicţionarul Graiului Tatar Dobrogean


Saim Osman KARAHAN

Köstence: ., 2012

Dil : Türkçe Kırımtatarca Romence   Alfabe : Latin

Türkiye ve Rusya (XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri) 1789-1919


Akdes Nimet KURAT

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri)


Akdes Nimet KURAT

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Remziye Alper : Savaşın Küllerinden Doğan Soprano


Hayati ASILYAZICI

İstanbul: Kaynak Yayınları, 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca'nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu


Halime Kozlubel DOĞRU

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kültürümüzün Meseleleri


Ahmet-Naci Cafer ALİ

İstanbul: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2012

Yayına Hazırlayan : Saim Osman KARAHAN

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri


Hakan S. KIRIMLI

İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Mavi Alay Gri Aşk


Coşkun İNCE

İstanbul: Asur Yayınları, 2012

Dil : Türkçe Latin   Alfabe :

Evliya Çelebi'nin Kırım Seyahati : Fırtına


Kadriye BAYRAKTAR

İstanbul: Semerkand Yayıncılık, 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım-Tatar Atasözleri


Selçuk KIRBAÇ

İstanbul: Doğu Kitabevi, 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay


Zühal YÜKSEL

Ankara: Grafiker Yayınları, 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

İsmail Gaspıralı : Unutturulan Türkçü, İslamcı, Modernist


Nadir DEVLET

İstanbul: Başlık Yayın Grubu, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler


Kemal KARPAT

İstanbul: TİMAŞ Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Karaycanın Kısa Sözvarlığı : Karayca-Türkçe Kısa Sözlük


Tülay ÇULHA

İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları, 2006

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler


Wilhelm RADLOFF

İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin Kiril İbrani

Kırım Hanlığı ve Osmanlı - Rus Savaşları


Serhat KUZUCU

İstanbul: Selenge Yayınları, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

Eskişehir (Merkez) Kırım Türkleri folkloru


Pelin IŞIK

Kütahya: ., 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Diaspora

Kırım Karayları


Seyyar SÜLEYMANOV

Bursa: ., 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye Türkçesi ve Kırım Tatarcasında zaman


Aydan Eryiğit UMUNÇ

Ankara: ., 1996

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Kırım Kırımı


Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU

İstanbul: İrfan Yayınevi, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım, Ey Güzel Kırım


Zafer KARATAY

İstanbul: Postigo Yayınları, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu


 

Bilecik: Bilecik Üniversitesi, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Karadeniz'in Sürgün Türkleri


Nurer UĞURLU

İstanbul: Örgün Yayınevi, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Dilde, Fikirde ve İşte Birlik & Akçura- Galiyev- Gaspıralı- Gökalp


Kaan TURHAN

İstanbul: Doğu Kitabevi, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Kırım Tatar Folkloru


Zekeriya KARADAVUT

İstanbul: Kömen Yayınları, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Hanlığı Tarihi


Joseph von Hammer-Purgstall

İstanbul: İnsan Yayınları, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

Kırım Tatar Bilmeceleri


Mehmet Turgut BERBERCAN

İstanbul: Derin Yayınları, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Ütopyalar Işığında Gaspıralı'nın Darürrahat Müslümanları


Nazmi EROĞLU

İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Saylama Eserler I-II


İsmail ZİYAEDDİN

Köstence: Editura Ceconi, 2013

Dil : Türkçe Kırımtatarca   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

Dobrucanıñ Dawuşı-3


Mehmet Vani YURTSEVER

Köstence: Editura Ceconi, 2013

Dil : Türkçe Kırımtatarca   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Dobruca

Milli Fırka ve Kırım Yakın Kısa Tarihi


. .

Ankara: ., 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'ın İdarî ve Sosyo-Ekonomik Tarihi (1600-1774)


Ömer BIYIK

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu


Alan PALMER

İstanbul: Alfa Yayınları, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Savaşı

Kırım'ın Çehreleri


Baronne L. De WRANGELL

İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Türkçesi (Giriş-Metinler)


Abdülkadir ATICI

Konya: Ensar Neşriyat, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Kırım Hanlığı ve Çöküş Sebepleri


Erşahin Ahmet AYHÜN

İstanbul: Eğitim Yayınevi, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

İsmail Gaspıralı Dünyası İsmail Gaspıralı Dehası


Abid TAHİRLİ

İstanbul: İleri Yayınları, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

İsmail Gaspıralı Albümü


Ali İhsan KOLCU

Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu (Cemiloğlu): Hayatı ve fikirleri


Muhammed Furkan ENGİN

İstanbul: ., 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

İsmail Gaspıralı ve Kırım Tatar Millî Hareketi


Ataalp Kadir PINARER

İstanbul: ., 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : İsmail Bey Gaspıralı

1853-1863 yıllarında Kırım'dan Osmanlı topraklarına yapılan göçler


Elvira KAZAS

İstanbul: ., 1994

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

Kıpçak Türkçesinden Kırım Tatarcasına anlam değişmeleri
The events of meaning from Kipchak Turkish to Crimean Tatar


Elmaz RUSTEMOVA

Isparta: ., 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Kırım Tatarcası ve Türkiye Türkçesinde yalancı eşdeğerler
Crimean Tatar and Turkey Turkish equivalents


Naciye RUSTEMOVA

Isparta: ., 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Üriye Edemova'nın Ömürlik Yanımdasın adlı eserinden hareketle Kırım Tatar Türkçesinde kelime grupları
Phrases in Cri̇mea-Tatar Turkish wi̇th the poi̇nt of Üri̇ye Edemova's work named Ömürli̇k Yanimdasin


Gülşah BULUT AKTAŞ

Erzincan: ., 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Anahtar kelimeler : Kırım Tatar Dili

Aluşta'dan Esen Yeller - Bir Kırım Türküsü


Serra MENEKAY

İstanbul: Doğan Kitap, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türk-Tatar Dil Bilimine Giriş


Bekir Sıtkı ÇOBANZADE

Konya: Palet Yayınları, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Osmanlı Hakimiyetinde Kefe


Yücel ÖZTÜRK

İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

67 A 90 numaralı (Dördüncü Cilt), 1061- 1062 tarihli Kadıasker Defteri'ne göre Kırım'da sosyal ve ekonomik hayat
Social and economic life in the Crimea according to Book of Kadiasker 67 A 90 number and date 1061-1062 (Fourth Volume)


Fırat YAŞA

Sakarya: , 2014

Dil : Türkçe   Alfabe :

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

Türk Romanında Kırım ve Kırım Tatarları
Crimea and Crimean Tatars in Turkish novel


Susanna MUSTAFAEVA

Sakarya: ., 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar masalları üzerine bir inceleme
A searching about Kirim Tatar folktales


Elif Serra ŞAMLIOĞLU

İzmir: ., 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım - Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi


Yücel ÖZTÜRK

İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Hazar ve Karay Türkleri - Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi


Şaban KUZGUN

İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Ukrayna jeopolitiği bağlamında Kırım ve Kırım Türkleri sorunu
Problem of Crimea and Crimean Tatars within the context of geopolitics of Ukraine


Gül SARIKAYA

Ankara: ., 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gaspıralı İsmail ve Türkçede Birlik


Ertuğrul YAMAN

Ankara: Akçağ Yayınları, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye'nin Göç Tarihi - 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'ye Göçler


. .

İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar El Sanatları


Hasan KIRIMER

Eskişehir: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Tatar Mutfağı


Hasan KIRIMER

Eskişehir: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım'daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları


Hakan S. KIRIMLI
Nicole KANÇAL-FERRARİ

Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları, 2016

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Çañ Qaqmaq


Nail AYTAR

Ankara: ., 2016

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Karasu Kazası (1683-1744)- Kırım Hanlığı’nda Bir Yerleşme Örneği


Nuri KAVAK

Bursa: On-Mat, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırımçak Türkçesi Grameri


Nesrin GÜLLÜDAĞ

Ankara: Gece Kitaplığı, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Tercüman: Vefatının 100. Yılında Gaspıralı İsmail Bey'e Vefa (4 Cilt Takım)


Mehmet Yalçın YILMAZ

Eskişehir: Türk Dünyası Vakfı, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin Arap

Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821 - 1922)


Justin McCARTHY

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi


. .

İstanbul: Beta Yayınları, 2014

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Gözyaşı Çeşmesi : Kırım'da Son Düğün


Sevinç ÇOKUM

İstanbul: Kapı Yayınları, 2017

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Ayşe Seitmuratova


Hasan KIRIMER

Eskişehir: Aktüel Ofset Tanıtım Hizmetleri, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 4 - Eğitim Yazıları


Yavuz AKPINAR

İstanbul: , 2017

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Şefika - İsmail Gaspıralı’nın Kızı


Serra MENEKAY

İstanbul: Galeati Yayıncılık, 2017

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım Karaycasının Katık Mecmuası


Tülay ÇULHA

Ankara: Türk Dil Kurumu, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Türkiye-Ukrayna İlişkileri. Kazak Dönemi (1500-1800)


. .

İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 1- İSMAİL BEY GASPIRALI


. .

Bursa: ., 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kırım’ın Kısa Tarihi


. .

Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Kumanlar ve Tatarlar Osmanlı Öncesi Balkanlarda Doğulu Askerler (1185-1365)


István VÁSÁRY

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

Özel Sayı: Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları


. .

Ankara: ., 2015

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

..
kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net