Çarlık Hakimiyetinde Kırım Faciası
Kitap , Latin , Türkçe / 19 Aralık 2017

Ahmet ÖZENBAŞLI. EKHAD, 2004. İlk defa 1925 yılında Arap harfleri ile Akmescit’te basılan kitap İsmail Otar tarafından latin harflerine aktarılarak İstanbul Türkçesi’ne çevrilmiş. Kitapta Rus Çarlığının 1783’te Kırım’ı işgaliyle başlayan tarihimizin göçlerle dolu facialı dönemi anlatılı;yor. İsmail Otar Bey’in dipnotları ile zenginleştirilmiş eserin Sovyetlerin ilk yıllarında yazılması sebebiyle Türk-Rus ilişkilerine ilişkin yorumları okurken bunun göz önüne alınması gerekir. İsmail Bey kitabın başında eserdeki bazı kısımlara iştirak etmediğini not düşmüştür.

Bir Güzel Gurbet Kırım
Kitap , Latin , Türkçe / 18 Aralık 2017

Seher DURMAZ. Kırım ki daima sürgün kelimesiyle birlikte anılırken belki de ilk kez bu eserde gurbetin -bir güzel gurbetin- adı olmuştur. Kırım, bu kez bir kadın yazarın, eşi ve üç küçük çocuğuyla gurbetlere düşmüş hassas bir kalbin kaleminden anlatıldı. Kırım’da kaldığı üç yıla, kapı önlerinin çekirdek satıcısı yaşlı Rus hanımları, daracık odalarda yaşayan muhacirleri, fedakâr öğretmenleri, Türkiye’den gelen öğrencileri ve en çok da Kırım’ın çilekeş kadınlarına dair hikayeleri sığdıran yazarın sade; ama duyarlı satırlarını okumak, acıları, ümitleri, iyi ve kötü yanlarıyla insanın her yerde insan olduğunu öğretiyor. “Deneme türünün bu yalın, gösterişsiz ama usta kalemi birkaç fırça darbesiyle önümüzde bir manzarayı canlandıran mahir ressamlar gibi canlı hayat tabloları sunuyor bize. ” Cihan Okuyucu ISBN : 9758775154  Açıklama : 119 sayfa. 13,5 x 21 Kaynak Yayınları; 2003, İstanbul.

Beyond Memory : The Crimean Tatars’ Deportation and Return
İngilizce , Kitap , Latin / 17 Aralık 2017

Greta UEHLING. In the final days of World War II, Stalin ordered the deportation of the entire Crimean Tatar population, nearly 200,000 people. Beyond Memory offers the first ethnographic exploration of this event, as well as the 50 year movement for repatriation. Many of the Crimean Tatars have returned in a process that involves squatting on vacant land and self-immolation. Uehling asks how they became willing to die for their national collectivity. She provides a fine-grained analysis of how “memories,” sentiments, and dreams of a homeland never seen came to be shared. Uehling suggests the second-generation has a surprisingly instrumental role to play. The way children correct and intervene in parental narratives, dissidents challenge interrogators, and speakers borrow and trade lines index this social aspect of memory. This book offers the first in-depth, ethnographic exploration of the Crimean Tatars’ experience of deportation from Ukraine at the end of World War II, examining how “memories” and sentiments were created and came to shape the dramatic repatriation to historic lands, which involved squatting and self-immolation.   İçindekiler :   Orthographic Note ix Acknowledgments xi List of Illustrations xiii Introduction 1 (24) The Lay of the Historic Land 25 (24) The Faces of…

Ant Etkenmen – Numan Çelebi Cihan
Kırım Tatarca , Kitap , Latin / 15 Aralık 2017

Saim Osman KARAHAN “XX. yüzyıla girildiğinde, Kırım Tatar halkı tarihî bir gelişme sürecini yaşayıp, bir devirde kapanmış olan siyasî tarihini yeniden açma durumuna gelmişti. Yıkılmak üzere olan Çarlık Rusya’sının çürümüş yapısından ayrılıp artık ayrı bir devlet olmak istiyordu. O vakit Kırım Tatar halkının başında Çelebi Cihan bulunuyordu. Fakat Çarlık Rusya’sının politikasında olduğu gibi, onun devamı olan Sovyet Rusya’sının politikasında Kırım Tatar halkına hayat hakkı yoktu. Çelebi Cihan 23 Şubat 1918’de öldürüldü. Kurduğu genç Kırım Halk Cumhuriyeti Beyaz Rus ve Kızıl Rus çarpışmalarının girdabında yıkıldı. Kırım Tatar halkının öz benliğine ulaşma yolları tıkandı. Çelebi Cihan’ın kimliği, kişiliği ve idealleri öz halkından gizlendi. Ona dair bilgiler yasaklandı ve yok edilmeye çalışıldı. Biz bu kitapta Çelebi Cihan’a dair bulabildiğimiz ve bir bakıma, Kırım Tatar tarihinin birer parçası olan bazı bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. Kitabı öncelikle Romanya’da yaşayan Kırım Tatar asıllı okuyucularımız için hazırlanmıştık. Haliyle, Dobruca lehçesini çözebilen diğer okuyuculara da faydalı olabilirsek mutluluğumuz daha da fazla olacaktır.” Editura Europolis, Köstence, 2002 ISBN : 973-8283-11-6  Açıklama : 90 sf.

Yüz Yılda Gaspıralı’nın İdealleri
Kitap , Latin , Türkçe / 15 Aralık 2017

Yayına Hazırlayan : İsmail TÜRKOĞLU Cezmi BAYRAM Filiz BALOĞLU “Bu kitabın amacı, bir yandan son yüzyılın vatanı uğruna verdiği mücadelelerle sembolleşen bir kişiliği; bir insan hakları savunucusunu unutulmazlar arasında gündeme taşırken; diğer yandan Karadeniz’in karşı yakasında yeşeren Türk kültür ve medeniyetinin tesciline katkıda bulunmaktır.” (Kitabın arka kapağından) Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul, 2002. ISBN : 9757841560