Soykırım

Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasındaki Yazar Cengiz Dağcı


Abdülvahap KARA

İstanbul: Ufuk Ötesi Yayınları, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Kampta durum günden güne kötüleşiyordu. Esirlere bir hafta boyunca yiyecek hiçbir şey verilmedi. Her gün yüzden fazla esir açlık, susuzluk ve hastalıklardan ölüyordu. Bir sabah meydanın köşesindeki hoparlörden yemek verileceği ilan edildi. Ayrıca yemek dağıtımı sırasında intizam bozulduğu taktirde ateş açılacağı da ikaz edildi. Kuyruğa giren esirler, sıraları geldikçe, mutfaktan verilen elli gram ekmek ve yarım litre çorbayı alıyordu. Çorbaları konserve kutularına, kutuları olmayanlar ise şapkalarına doldurtuyorlardı. Kirovograd Esir Kampında geçen her ay bir asra bedeli. Burada yenen bir lokma ekmek, o kadar değerliydi ki neredeyse, dört başı mamur bayram sofrasına eşitti. Kamptaki eziyet ve sıkıntı onu o kadar sarsmıştı ki hayat bakışını dramatik bir biçimde değiştirmişti. O artık kentlerin insanlar için inşa edildiğine inanmıyordu, insanların da Tanrı tarafından yaratılmış olduklarından şüphe ediyordu. Kirovograd’da yalnız insanlar değil, güneşin ışığı, gecelerin karanlığı, yağan yağmur ve hatta kar bile bir başkaydı.


Sibirya'dan Nazi Kamplarına


Ayşe Buket COŞKUNER

İstanbul: Ufuk Ötesi Yayınları, 2007

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 9758806249  Açıklama : 180 s. 2. Hamur Ciltsiz

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Sürgün Soykırım

Yakın tarihimizde çok büyük facialar yaşanmıştır. Bu faciaların canlı tanıkları hayatta olmalarına rağmen bu günleri ne hatırlamak isterler ne de yazarlar. Tarihin bu önemli olaylarından biri olan ve Kırım Türklerinin Sibirya'dan Nazi kamplarına kadar uzanan çileli hayatlarını anlatan bu eser, bir manada tarihe kayıt düşmedir. Hayattaki son tanıkların hatırlayabildikleri bu önemli gerçeklerin okuyucuya sunulduğu bu eserde Kırım Türklerinin yaşadığı dram bütün açıklığıyla ortaya serilmektedir. Türkiye dışında yaşayan Türklerin yakın tarihine ışık tutan bu eser mutlaka okunmalıdır.


1944 Arabat Türkleri


Murat SOYSAL

İstanbul: Parşömen Yayınları, 2009

Tür : Roman

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 6055935597  Açıklama :

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Sürgün Soykırım


Kolıma Mahkumları


İbrahim SALAHOV

İstanbul: Roza Yayınevi, 2010

Tür : Roman

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 6055676131  Açıklama : 268 sayfa Kitap Kağıdı 13,5x21 cm Karton Kapak

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Elinizdeki bu kitap Tatar yazarı İbrahim Salahov’un (1911–1998) Kolıma Hikeyeleri adlı (1989) eserinin Türkiye Türkçesine aktarılmış şeklidir. Salahov, Stalin dönemi baskı politikaları doğrultusunda haksız yere hapis ve sürgün ile cezalandırılmış Tatar aydınlarından biridir. Cezasını tamamladıktan sonra mahkûmiyet ve sürgün hatıralarını yirmi dört yıl gibi uzun bir sürede gizli bir şekilde bu eserinde işler. 1981’de tamamladığı romanını uzun yıllar kutu içinde bahçesinde gömülü bırakır. Kolıma Hikeyeleri adlı eserinde yazar, Stalin’in uyguladığı acımasız entelektüel katliamını anlatmıştır. Stalin’in baskıları, öncelikle halk arasındaki entelektüelleri hedef alır. Bunlar arasında sanatçılar, şairler, yazarlar ve bilim adamları vardır. Salahov’a göre, yaşanan bu faciaların tek suçlusu Stalin değildir. O, anlattığı olaylar vasıtasıyla suçu bütün sistemde, totaliter sistemi ortaya çıkaran, onu yetiştiren kişilerde bulur. Kolıma Hikeyeleri’nin ana düşüncesi Stalin’in baskısına maruz kalmış halkın kaderini ortaya koymaktır. Salahov, romanıyla o dönemde yaşananları açıkça anlatıp, bunları belgelerle ortaya koymuştur. Okuyucu, bu roman aracılığıyla, Stalin’in uyguladığı baskı politikalarının yansımalarını, bunların bir halkın kaderi üzerinde nasıl bir etki bıraktığını öğrenme fırsatı bulacaktır.


Kırım'daki Soykırımı Unutmayınız


Sabri ARIKAN

İstanbul: ., 1994

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım


Karadeniz'in Sürgün Türkleri


Nurer UĞURLU

İstanbul: Örgün Yayınevi, 2013

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 9786054795017  Açıklama :

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel “Sürgün Kırım Türkleri”nin anayurtlarına dönüşüne Türkiye Cumhuriyeti’nin maddî ve manevî yardım ve katkılarını anlatıyor (1944-1995). Kırım Türkleri, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Stalin tarafından Orta Asya ile Sibirya’ya sürgün edildiler (1944). 1967’de yasal olarak itibarları geri verildiyse de topraklarına dönme izni verilmedi. 1980’lerin sonunda Kırım Türklerinin yurtlarına dönmek için yaptıkları gösteriler, sorunu dünya kamuoyunda yeniden gündeme getirdi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kırım Türkleri, Türkiye ile Ukrayna Cumhuriyeti arasında yapılan görüşmeler ve varılan anlaşmalar sonunda 250 bin kadar Kırım Türkü anayurduna döndü. Bu dönüşle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel şunları söylemiştir: “Kırım Türkleri halen tarihî vatanları olan Kırım’a dönme çabası içindedirler. Ukrayna hükümetinin yardımlarına ve bu dönüşü kolaylaştırmak istemesine rağmen, ırktaşlarımız Kırım’a yeniden yerleşmede ciddî sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların hafifletilmesine Türkiye de elinden geldiğince yardımcı olacaktır.”


Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Türkler


Neşe SARISOY KARATAY

İstanbul: Sinemis Yayınları, 2011

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 9758759965  Açıklama : Kitap Kağıdı 450 sayfa, 14x21 cm, Karton Kapak

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım

Dünya Tarihi kitaplarında onlara yer verilmedi… İki ordu, iki sembol ve iki diktatör arasında can verdiler…. Cevdet, Osman, Mustafa . Kimse onların hayat öyküsünü filme almadı. Nazi rejimini anlatan yüzlerce filmde figüran bile olamadılar…. İşte Batılı tarihçilerin yok saydığı milyonlarca Müslüman’ın trajik hayat hikayesine bu kitapta tanık olacaksınız. İkinci Dünya Savaşı’nın acı bilançosu Hitler’in 17, Stalin’in ise 25 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu gösterir. Tarih kitaplarında yer almasa da, Sovyetler Birliği’ndeki milyonlarca Türk ve Müslüman da bu savaşta acı çekti, yüz binlercesi sürüldü, yüz binlercesi öldü ve yüz binlercesi vatansız kaldı. İşte elinizdeki bu kitap, dünya tarihinin Alman Nazi ve Sovyet Kızılordu cephesi arasında unuttuğu; Azeri, Kazak, Kırım ve Kazan Tatarlarının, Çeçenler ve Kafkas Halklarının, Özbek, Türkmen, Ahıska Türkleri, Karaçay ve Kırgızların acı öykülerini dile getiriyor. Ekim devrimi, kendi çocuklarını yemeye başladığında, onların da korkunç günleri başladı. Allah’tan başka kimseleri kalmayan bu insanlar, 1917 İhtilalinin minareleri devirdiğine, Müslüman aydınların tutuklanıp, çalışma kamplarına gönderildiğine ve hatta öldürüldüklerine tanık oldu. Almanlara esir düştüler. Nazi esir kamplarında işkenceler, açlık ve salgın hastalık sonucu acı içinde can verdiler. Milyonlarca Müslüman isimsiz toplu mezarlara gömüldü, başlarına haçlar dikildi. Irkçı Naziler için, Türkler düşük değerli Asyalıydı. Auschwitz’de onların da öldüğünü, Himmler’in iskelet koleksiyonu listesinde Türklerin de olduğunu hiçbir tarih kitabı yazmadı. Ölmekle lejyon askeri olmak arasında kaldılar. Bir oğul Alman, diğeri Sovyet askeri oldu. Kendi halklarını korumaktan başka amaçları yoktu. Savaştan sonra vatanlarına geri dönenleri idamlar ve sürgünler bekliyordu. Kızılordu’ya hizmetin ödülü ise yüz binlerin sürgünü ile sonuçlandı! Savaşta hiçbir suçu olmayan Kafkas Halkları ve Kırım Tatarları, adeta soykırıma dönüşen bu zorunlu sürgünde nüfuslarının yarısını kaybetti. Analar çocuğunu, bebeler anasını kaybetti. Bu kitap, bu halkların dramını tarihçilerin hatırlaması ve araştırması için bir kaynak olarak hazırlandı. “Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında” ki savaşta çaresiz, vatansız ve geleceksiz kalmış, insanların geçmişe gömülmüş karanlık hayat hikayelerine ışık tutmaya çalıştı.


1944 Arabat Türkleri


Murat SOYSAL

İstanbul: Parşömen Yayınları, 2009

Tür : Roman

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 6055935597  Açıklama :

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Sürgün Soykırım


Sibirya'dan Nazi Kamplarına


Ayşe Buket COŞKUNER

İstanbul: Ufuk Ötesi Yayınları, 2007

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

ISBN : 9758806249  Açıklama : 180 s. 2. Hamur Ciltsiz

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım Sürgün Soykırım

Yakın tarihimizde çok büyük facialar yaşanmıştır. Bu faciaların canlı tanıkları hayatta olmalarına rağmen bu günleri ne hatırlamak isterler ne de yazarlar. Tarihin bu önemli olaylarından biri olan ve Kırım Türklerinin Sibirya'dan Nazi kamplarına kadar uzanan çileli hayatlarını anlatan bu eser, bir manada tarihe kayıt düşmedir. Hayattaki son tanıkların hatırlayabildikleri bu önemli gerçeklerin okuyucuya sunulduğu bu eserde Kırım Türklerinin yaşadığı dram bütün açıklığıyla ortaya serilmektedir. Türkiye dışında yaşayan Türklerin yakın tarihine ışık tutan bu eser mutlaka okunmalıdır.


Kırım'da Türk Soykırımı


Necip HABLEMİTOĞLU

İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

 

 

Anahtar kelimeler : Sürgün Soykırım


kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net