Diaspora

Kırım Tatar Ritüeli 'TEPREŞ' Ekseninde: Diaspora, Kimlik ve Müzik


İlhan ERSOY

İzmir: Ege Üniversitesi, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe :

 

 

 

Anahtar kelimeler : Diaspora İsmail Bey Gaspıralı


Татарите в България
Bulgaristan Tatarları


Stoyan ANTONOV

Dobriç: Navrez, 2004

Dil : Bulgarca   Alfabe : Kiril

ISBN : 954-91500-1-1  Açıklama : Sayfa sayısı : 248 Kitabın ebatları : 198x147x13 mm

 

 

Anahtar kelimeler : Diaspora


Eskişehir (Merkez) Kırım Türkleri folkloru


Pelin IŞIK

Kütahya: ., 2012

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

Universite : Dumlupınar Üniversitesi  

Tez Turu : Yüksek Lisans 

Anahtar kelimeler : Diaspora

Gelenek ve görenekler bir toplumun geçmişten geleceğe taşıdığı önemli kültür miraslarıdır. Eskişehir (Merkez) Kırım Türkleri Folkloru adlı bu çalışma Eskişehir’de yaşayan Kırım Türklerinin Eskişehir’e göçleri, anonim halk edebiyatı ürünleri, gelenek ve görenekleri ile kültürel yapılarını konu almaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde yazılı kaynaklara dayalı olarak, Rumeli, Kafkasya ile ağırlıklı olarak Kırım göçleri, göç sonrası yerleşme durumları ve Kırım Türklerinin siyasi tarihi ve Kırım Türklerinin dili ve edebiyatı tarihi akış içinde dönemin şartlarının, hayat tarzının edebiyata etkisine göre ele alınmıştır. İkinci bölümde yöreden derlenen anonim halk edebiyatı ürünlerinden örneklere yer verilmiştir. Manzum ürünlerden mane, şın, yır, ninni, tapmaca; mensur ürünlerden masal, destan, efsane, latife; kalıplaşmış sözlerden atasözü ve deyim yer almaktadır. Daha sonraki bölümlerde hayatın geçiş dönemleri, yöre halkının sosyal yaşamları, toplumsal ilişkileri ve gelenekleri konu edilmiştir.


Kırım-Romanya - İki Ülke: Yitik Vatan


Piraye KADRİZADE

Ankara: ., 2012

 

 

 

 

Anahtar kelimeler : Dobruca Diaspora


Yalta'dan İzmir'e


Ayşe Nil ALTAY

İstanbul: Bence Yayınları, 2010

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

 

 

Anahtar kelimeler : Diaspora

2 Aralık 1930, Salı Nişantaşı, Amiral Bristol Amerikan Hastanesi koridorlarında sabırsız bir bekleyiş vardı. Saliha-İbrahim (Mehmedeminof) Tatman Çifti, çok zorlu geçen 9 ayın sonunda uzun zamandır hasretle bekledikleri çocuklarını kucaklarına alacaklardı. Adını Necla koydular. Saliha hanım bir romanda okuduğu kahramandan etkilenmiş bu ismi vermek istemişti. Çocuk, evlat, kuşak, güzel gözlü kadın anlamına gelen bu isim belki de ailenin yeni kuşağını temsilen verilmişti. 1917 Bolşevik İhtilali sonrasında egemenlik ve özgürlük savaşı veren Türkiye’ye kaçan Kırımlıların, yaşanan varolma çabalarının ve onların çocuklarından birinin, Necla’nın mücadele dolu zorlu hayatının anlamıdır. Ey sevgili Kırım’lılar, Aluştalı’lar, Dereköylüler, hepinize selam olsun. Rahat yatın, artık korku yok, sadece gurur var


Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan kırım tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade alanı olarak "tepreş"


İlhan ERSOY

İzmir: ., 2008

Dil : Türkçe   Alfabe : Latin

 

Universite : Dokuz Eylül Üniversitesi  

Tez Turu : Doktora 

Anahtar kelimeler : Diaspora


kaynakca.vatankirim.net | 2008-2017 | Emel KIRIM Vakfı'nın bir hizmetidir. | Karahan
www.vatankirim.net